Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

[от ляво надясно] Марсело, Йомара и Ивер. Всеки от тях държи по един том от „Превод на новия свят“ на испански език с брайлова азбука

Те видели любов в действие

Те видели любов в действие

ЙОМАРА и братята ѝ, Марсело и Ивер, живеят в малко селце в Гватемала. Йомара започнала да изучава Библията със Свидетелите, а след време и братята ѝ се присъединили към изучаването. Но имало един проблем. И тримата били слепи и не можели да четат брайловата азбука. Затова братът, който изучавал с тях, им четял абзаците и библейските стихове от урока.

Друго предизвикателство било посещаването на събранията. Най-близката Зала на Царството била на 40 минути път и те не можели да отидат сами до нея. Но братята от сбора се организирали да ги вземат за събранията. А когато тримата младежи започнали да имат учебни задачи на делничното събрание, братята им помагали да научат наизуст представянията си.

През май 2019 г. в тяхното село започнали да се провеждат събрания на сбора. По-рано една двойка редовни пионери се били преместили там. Те си поставили за цел да научат тримата изучаващи да четат брайловата азбука и да пишат с нея, макар че самите те не можели. Затова пионерите отишли в библиотеката, за да разучат брайловата система и методите на обучение.

Марсело дава отговор на събрание

Само за няколко месеца изучаващите можели да четат брайловата азбука с лекота, което им помогнало да напреднат духовно. Днес Йомара, Марсело и Ивер служат като редовни пионери. Марсело е помощник-служител. Всички те участват активно в духовните дейности и ентусиазмът им е заразителен.

Тримата младежи са много благодарни за любовта и подкрепата на сбора. Йомара споделя: „Още от самото начало Свидетелите проявяват към нас истинска християнска любов.“ А Марсело добавя: „Имаме прекрасни приятели в сбора и сме част от международно братство, обединено от любовта.“ Йомара и братята ѝ копнеят за деня, когато ще видят как Йехова преобразява земята в рай. (Пс. 37:10, 11; Иса. 35:5)