Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

6 УЧЕБНА СТАТИЯ

Какво разкрива Библията за Автора си

Какво разкрива Библията за Автора си

„Запиши си в книга всички думи, които ще ти кажа!“ (ЙЕР. 30:2)

ПЕСЕН 96 Книгата на Бога е съкровище

РЕЗЮМЕ a

1. Защо си благодарен за Библията?

 САМО колко сме благодарни на Йехова Бог за Библията! Чрез нея той ни дава мъдри съвети, които ни помагат да се справяме с днешните проблеми. Дава ни и чудесна надежда за бъдещето. Преди всичко чрез Библията Йехова е разкрил много за личността си. Прекрасните му качества трогват сърцето ни и размисълът върху тях буди в нас желание да развиваме близко приятелство с него. (Пс. 25:14)

2. По какви начини Йехова се е разкривал на хората?

2 Йехова иска хората да го познават. В миналото той се разкривал посредством сънища, видения и дори ангели. (Чис. 12:6; Деян. 10:3, 4) Нямаше да можем да изучаваме тези сънища, видения и послания от ангели, ако не бяха записани. Ето защо Йехова използвал мъже „да запишат в книга“ това, което искал да знаем. (Йер. 30:2) Тъй като „пътят на истинския Бог е съвършен“, можем да сме сигурни, че това средство за комуникация е превъзходно и е от полза за нас. (Пс. 18:30)

3. Как Йехова се погрижил Библията да бъде запазена до днес? (Исаия 40:8)

3 Прочети Исаия 40:8. Библията е осигурявала мъдро ръководство на верни на Бога мъже и жени в продължение на хиляди години. Как е възможно това, след като тя била написана много отдавна на нетрайни материали и не е известно някой от оригиналните ръкописи да е останал до днес? Йехова се погрижил да бъдат направени преписи. Макар че преписвачите били несъвършени, те били особено внимателни. Например относно Еврейските писания един учен писал: „Може да се каже със сигурност, че няма друг труд от древността, който да е запазен толкова точно.“ Следователно въпреки изминалото време, нетрайните материали и несъвършенството на преписвачите можем да сме сигурни, че това, което четем в Библията днес, предава мислите на нейния Автор, Йехова.

4. Какво ще разгледаме в тази статия?

4 Йехова е Източникът на „всеки добър дар, всеки съвършен подарък“. (Як. 1:17) Библията е един от най-добрите дарове от него. Един подарък показва нещо за онзи, който ни го дава — колко добре ни познава и доколко е наясно с нуждите ни. Същото важи за Онзи, който ни е дал Библията. Като изследваме този дар, научаваме много за Йехова. Научаваме колко добре ни познава и че е наясно с нуждите ни. В тази статия ще разгледаме как Библията разкрива три от качествата на Йехова: неговата мъдрост, справедливост и любов. Нека първо обсъдим как Библията отразява Божията мъдрост.

БИБЛИЯТА ОТРАЗЯВА БОЖИЯТА МЪДРОСТ

5. Как Библията отразява Божията мъдрост?

5 Йехова знае, че се нуждаем от мъдрите му съвети, и неговият дар Библията е изпълнен с тях. Те оказват положително влияние върху хората. Библията променя живота им. Когато били написани първите ѝ книги, Моисей казал на Божия народ, израилтяните: „За вас това не са празни приказки, от тях зависи животът ви.“ (Втор. 32:47) Тези, които се вслушвали в Писанието, имали успех в живота и били щастливи. (Пс. 1:2, 3) Времето не е отслабило силата на Божието Слово да подобрява живота. Например поредицата „Библията променя живота“ на jw.org съдържа над 50 действителни разказа, които показват с каква сила Библията „действа във вярващите“ и днес. (1 Сол. 2:13)

6. Защо можем да кажем, че няма друга книга като Библията?

6 Няма друга книга като Библията. Защо можем да кажем това? Защото Авторът ѝ, Йехова Бог, е всемогъщ и вечен и притежава несравнима мъдрост. Авторите на много други книги вече са починали и съветите им невинаги издържат проверката на времето. Но мъдрите библейски принципи са вечни. Те са помагали на хора от всеки период в историята. Като четем тази свещена книга и размишляваме, Авторът ѝ използва своя мощен свети дух да ни помага да видим как можем да приложим съветите ѝ в живота си. (Пс. 119:27; Мал. 3:16; Евр. 4:12) Да, живият Автор на Библията силно желае да ти помогне. Нима тази мисъл не те стимулира да четеш Библията редовно?

Как Библията е обединявала Божиите служители в миналото и как ги обединява днес? (Виж 7-8 абзац)

7. Как Писанието обединявало Божиите служители в миналото?

7 Библията отразява Божията мъдрост и по друг забележителен начин — тя обединява Божиите служители. След като влезли в обширната Обетована земя, израилтяните се заселили на различни места. Някои станали рибари, други — животновъди, а трети — земеделци. Живеещите в една област лесно можели да забравят за сънародниците си в другите части на земята. Но Йехова постановил израилтяните да се събират при различни случаи и да слушат четенето и обясняването на писаното му Слово. (Втор. 31:10-13; Неем. 8:2, 8, 18) Представи си само как се е чувствал един верен израилтянин, току-що пристигнал в Йерусалим, при вида на може би милиони други поклонници на Йехова, дошли от всяко кътче на Обетованата земя! Така Йехова помагал на народа си да остане обединен. По-късно, когато бил сформиран християнският сбор, той се състоял от мъже и жени, които говорели различни езици и били с най-различно социално и финансово положение. Но любовта им към Писанието ги обединявала в поклонението на истинския Бог. Новоповярвалите можели да разбират Божието Слово единствено с помощта на братята си по вяра и като присъстват на събранията. (Деян. 2:42; 8:30, 31)

8. Как Библията обединява служителите на Йехова днес?

8 Нашият мъдър Бог продължава да учи и обединява служителите си посредством Библията. Тя е източникът на духовната храна, на която толкова се радваме. Редовно се събираме на събрания и конгреси, за да слушаме четенето, обясняването и обсъждането ѝ. Така че Библията е основно средство, което Йехова използва, за да помага на верните хора „да му служат в единство“. (Соф. 3:9)

9. Какво качество е нужно на човек, за да разбира Библията? (Лука 10:21)

9 Да разгледаме друго доказателство за мъдростта на Йехова. Много части на Библията са написани така, че само смирените да могат да ги разберат. (Прочети Лука 10:21.) Хора от цял свят четат тази книга. Както отбелязал един учен, Библията „е не само най-четената, но и най-внимателно четената книга“. Само смирените обаче наистина разбират и прилагат записаното в нея. (2 Кор. 3:15, 16)

10. По какъв друг начин Библията отразява Божията мъдрост?

10 Виждаме Божията мъдрост в Библията и по още един начин. Чрез тази книга Йехова не само ни учи като група, но и наставлява и утешава всеки от нас поотделно. Докато четем Божието Слово, всички ние можем да усетим загрижеността на Йехова лично към нас. (Иса. 30:21) Колко често ти се е случвало, когато имаш някакъв проблем, да прочетеш стих, който сякаш е бил написан точно за тебе? Милиони хора се чувстват по същия начин, когато четат Библията. Как тогава тя съдържа актуална информация, отговаряща на твоите нужди? Това е възможно единствено защото Авторът ѝ е най-мъдрата Личност във Вселената. (2 Тим. 3:16, 17)

БИБЛИЯТА ОТРАЗЯВА БОЖИЯТА СПРАВЕДЛИВОСТ

11. Как Йехова проявил безпристрастие, докато била писана Библията?

11 Друго качество на Йехова е справедливостта. (Втор. 32:4) Тя е тясно свързана с безпристрастието и Йехова е безпристрастен. (Деян. 10:34, 35; Рим. 2:11) Това личи от езиците, на които била написана Библията. Първите ѝ 39 книги били написани основно на еврейски — езика, който говорел по онова време Божият народ. През първи век обаче широко използван бил гръцкият, затова останалите 27 книги на Библията били написани основно на гръцки. Йехова не държал Словото му да бъде записано само на един език. Днес хората по света, наброяващи близо 8 милиарда, говорят много езици. Как толкова много хора могат да научат за Йехова?

12. Какво допринася за изпълнението на Даниил 12:4 в последните дни?

12 Чрез пророк Даниил Йехова обещал, че във времето на края „истинското познание“ от Библията „ще бъде в изобилие“. Мнозина щели да я разбират. (Прочети Даниил 12:4.) За изпълнението на това пророчество допринася превеждането, издаването и разпространяването на Библии и библейска литература. Библията е най-превежданата и разпространявана книга в света. Някои нейни преводи, издавани с търговска цел, са много скъпи. Досега служителите на Йехова са превели Божието Слово изцяло или частично на над 240 езика и всеки може да получи екземпляр безплатно. В резултат на това хора от всички народи откликват на „добрата новина за царството“, преди да дойде краят. (Мат. 24:14) Нашият справедлив Бог иска да даде на колкото се може повече хора възможността да го опознаят, като четат Словото му. Той го прави, защото много ни обича.

БИБЛИЯТА ОТРАЗЯВА БОЖИЯТА ЛЮБОВ

13. Защо можем да кажем, че Библията отразява любовта на Йехова? (Йоан 21:25)

13 В Библията виждаме доказателства и за главното качество на Автора ѝ — неговата любов. (1 Йоан 4:8) Да помислим какво включил Йехова в Библията и какво — не. Той ни осигурил точно това, от което се нуждаем, за да развием приятелство с него, да сме щастливи още сега и да получим вечен живот. Но тъй като ни обича, Йехова не ни е обременил с повече информация, отколкото можем да поемем. (Прочети Йоан 21:25.)

14. По какъв друг начин виждаме Божията любов в Библията?

14 Йехова проявява любов и като общува с нас по начин, който запазва достойнството ни. В Библията той не ни дава безкраен списък с правила, за да контролира абсолютно всеки аспект от живота ни. Вместо това използва действителни случки, вълнуващи пророчества и практични съвети, за да ни помогне да разсъждаваме и сами да вземаме решения. Така Божието Слово ни подбужда да обичаме Йехова и да му се подчиняваме от сърце.

Защо е добре да размишляваме как Йехова се е отнасял към служителите си в миналото? (Виж 15 абзац)

15. а) От какво личи, че Йехова живо се интересува от читателите на Словото му? б) За кои библейски личности размишляват момичето, младият брат и възрастната сестра на илюстрацията? (Бит. 39:1, 10-12; 4 Царе 5:1-3; Лука 2:25-38)

15 Библията разкрива, че Йехова живо се интересува от нас. Словото му съдържа много разкази, в които се виждат различни човешки чувства. Добре разбираме библейските личности, понеже били хора „като всички нас“. (Як. 5:17) Но преди всичко, като четем как Йехова се отнасял към хора като нас, разбираме по-ясно, че той „изпитва нежна привързаност и е милостив“. (Як. 5:11)

16. Какво научаваме за Йехова, когато в Библията четем за хора, които допускали грешки? (Исаия 55:7)

16 Божието Слово разкрива любовта на Йехова и по още един начин. То ни уверява, че той няма да ни изостави, когато допускаме грешки. Израилтяните многократно съгрешавали срещу своя Бог, но когато искрено се разкайвали, той им прощавал. (Прочети Исаия 55:7.) Християните през първи век също знаели, че Бог ги обича. Например в един сбор имало човек, който вършел сериозен грях, но се разкаял. Под Божие вдъхновение апостол Павел подканил събратята си „да му простят и да го утешат“. (2 Кор. 2:6, 7; 1 Кор. 5:1-5) Забележително е, че Йехова не отхвърлял поклонниците си само защото са съгрешили, а любещо им помагал, поправял ги и ги канил да се върнат в обятията му. Той обещава да направи същото и днес за всички, които се разкайват. (Як. 4:8-10)

ДА ЦЕНИМ „ДОБРИЯ ДАР“ ОТ БОГА, БИБЛИЯТА

17. Защо Библията е забележителен дар?

17 Йехова ни е дал прекрасен дар. Защо Словото му е толкова забележително? Както научихме, Библията разкрива Божията мъдрост, справедливост и любов. Тази книга показва, че Йехова иска да го опознаем. Той иска да сме негови приятели.

18. Как да покажем признателността си за „добрия дар“ от Бога, Библията?

18 Божието Слово е наистина „добър дар“ и не искаме да го приемаме за даденост. (Як. 1:17) Затова нека продължаваме да проявяваме признателност за него, като го четем и размишляваме върху прочетеното. Ако правим това, можем да сме сигурни, че великият Автор на Библията ще благослови усилията ни и че „ще намерим познанието за Бога“. (Пр. 2:5)

ПЕСЕН 98 Писанието е вдъхновено от Бога

a Библията ни помага да се приближим до Йехова. Какво научаваме от тази свещена книга за Божията мъдрост, справедливост и любов? Отговорът на този въпрос ще засили признателността ни за Божието Слово и ще ни помогне да разберем, че то е истински дар от небесния ни Баща.