СТРАЖЕВА КУЛА (УЧЕБНО ИЗДАНИЕ) февруари 2023 г.

Този брой съдържа учебните статии от 3 до 30 април 2023 г.

БИОГРАФИЧЕН РАЗКАЗ

Видях как Йехова благославя верните

Биографичен разказ: Робърт Ландис.

Те видели любов в действие

Двама родни братя и сестра им, които са слепи, не можели да четат брайловата азбука, но сега напредват духовно благодарение на любещата подкрепа на сбора.