Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Знаеш ли...

Знаеш ли...

Защо било от полза, че както гургулици, така и гълъби били приемани като приноси в Израил?

СПОРЕД Закона както гургулици, така и гълъби били приемани като приноси за Йехова. Тези две птици винаги се споменавали заедно в заповедите за жертвите и били взаимозаменяеми. (Лев. 1:14; 12:8; 14:30) Защо това било от полза? Една причина е, че невинаги можело да се намерят гургулици. Защо?

Гургулица

Гургулиците са прелетни птици, които обитават Израел в топлите месеци. Всеки октомври те отлитат на юг към по-топлите страни и на пролет отново се връщат в Израел. (Песен 2:11, 12; Йер. 8:7) Ето защо в библейски времена за израилтяните било трудно да принасят в жертва гургулици през зимата.

Скален гълъб

От друга страна, гълъбите обикновено не мигрират, затова се срещали в Израил целогодишно. Освен това те били опитомявани. (Сравни Йоан 2:14, 16.) Една книга за растенията и животните в Библията (Bible Plants and Animals) посочва: „Във всички села и градове в Палестина се отглеждали питомни гълъби. Всяка къща имала ниша, или дупка, в стената, където можели да живеят птиците.“ (Сравни Исаия 60:8.)

Гълъб в ниша

Като приемал да се принасят птици, които лесно се намирали целогодишно, Йехова показал, че е любещ и разумен Бог.