Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Цената за булката можело да се плаща с животни

Знаеш ли...

Знаеш ли...

Защо израилтяните в древността плащали цена за булката?

ПРИ уговарянето на един брак в библейски времена, на семейството на младоженката се плащала определена цена. Давали се ценни предмети, животни или пари. Понякога цената се плащала с труд, както било в случая на Яков, който се съгласил да работи за бащата на Рахил седем години в замяна на ръката ѝ. (Бит. 29:17, 18, 20) Каква била целта на този обичай?

Теоложката Каръл Майърс отбелязва: „Цената за булката можело да служи като компенсация за семейството на младоженката, което щяло да се лиши от труда на дъщеря си — нещо важно за [земеделските] семейства.“ Тази цена също укрепвала приятелството между семействата, които се сродявали чрез брака. Благодарение на семейните връзки човек можел да намери помощ във време на трудности. Освен това цената за булката показвала, че жената е сгодена и че вече съпругът ѝ ще ѝ осигурява грижа и защита, а не баща ѝ, както досега.

Плащането на цена за булката не означавало, че жената била предмет, който можел да се купи или продаде. В книгата „Древният Израел — животът и институциите му“ пише: „Бракът в древния Израел на пръв поглед прилича на покупко-продажба заради задължението да се дадат пари или нещо със същата стойност на семейството на момичето. Но [цената за булката], изглежда, била по-скоро компенсация за семейството ѝ, а не толкова цена, плащана за жената.“

Днес в някои страни хората продължават да плащат цена за булката. Ако спазват този обичай, християнските родители искат тяхната „разумност да стане известна на всички“ и не изискват повече, отколкото е разумно. (Флп. 4:5; 1 Кор. 10:32, 33) По този начин те показват, че не „обичат парите“, тоест не са алчни. (2 Тим. 3:2) Освен това, когато християнските родители не поставят извънредно висока цена за булката, бъдещият съпруг няма да е принуден да отложи сватбата, докато не спечели достатъчно пари. Нито ще се чувства длъжен да се откаже от пионерската си служба, защото трябва да работи на пълен работен ден, за да се сдобие с изискваната сума.

В някои части на света цената за булката е регламентирана от закона и християнските родители се придържат към него. Защо? Защото Божието Слово изисква „да се подчиняваме на висшестоящите власти“ и да спазваме законите, които не са в противоречие с Божиите закони. (Рим. 13:1; Деян. 5:29)