Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 44 УЧЕБНА СТАТИЯ

Създай здрави приятелства, преди да дойде краят

Създай здрави приятелства, преди да дойде краят

Истинският приятел обича всякога“ (ПР. 17:17)

ПЕСЕН 101 Трудим се в единство

РЕЗЮМЕ *

По време на голямото бедствие ще се нуждаем от добри приятели (Виж 2 абзац) *

1–2. Според 1 Петър 4:7, 8 какво ще ни помогне да се справяме с трудностите?

С НАБЛИЖАВАНЕТО на края на „последните дни“ може да се сблъскаме с тежки изпитания. (2 Тим. 3:1) Например след предизборна кампания в една западноафриканска страна се надигнали граждански размирици и насилие. Заради военните действия повече от 6 месеца братята и сестрите ни не можели да излизат свободно. Какво им помогнало да се справят с трудностите? Някои били приютени от братя, живеещи в по–безопасни области. Един брат казва: „В тази ситуация много се радвах, че имах приятели около себе си. Можехме да се насърчаваме взаимно.“

2 Когато настъпи „голямото бедствие“, ще се радваме, ако имаме добри приятели, които ни обичат. (Откр. 7:14) Следователно днес е неотложно да създаваме здрави приятелства. (Прочети 1 Петър 4:7, 8.) Можем да научим много от случилото се с Йеремия, чиито приятели му помогнали да издържи в годините преди унищожението на Йерусалим. * Как да подражаваме на Йеремия?

КАКВО НАУЧАВАМЕ ОТ ПРИМЕРА НА ЙЕРЕМИЯ

3. а) Какво можело да накара Йеремия да се изолира от другите? б) Какво споделил Йеремия със своя секретар Варух и с какъв резултат?

3 В продължение на поне 40 години Йеремия живеел сред нелоялни хора, в това число съседи и вероятно някои роднини от родния му град Анатот. (Йер. 11:21;  12:6) Но той не се изолирал. Всъщност Йеремия споделил чувствата си с лоялния си секретар Варух и в крайна сметка и с нас, защото те били записани в Библията. (Йер. 8:21; 9:1; 20:14–18; 45:1) Можем да си представим как, докато Варух записвал преживяванията на Йеремия, двамата развили дълбоко уважение и любов един към друг. (Йер. 20:1, 2; 26:7–11)

4. Каква задача възложил Йехова на Йеремия и как тя укрепила приятелството между пророка и Варух?

4 Години наред Йеремия смело предупреждавал израилтяните какво ще сполети Йерусалим. (Йер. 25:3) В пореден опит да подбуди хората да се разкаят, Йехова възложил на пророка да запише предупрежденията му в свитък. (Йер. 36:1–4) Докато Йеремия и Варух изпълнявали заедно тази задача от Бога, която вероятно им отнела няколко месеца, те несъмнено водели укрепващи вярата разговори.

5. Как Варух показал, че е добър приятел на Йеремия?

5 Когато дошло време съдържанието на свитъка да бъде разкрито, Йеремия трябвало да разчита на приятеля си Варух да предаде посланието. (Йер. 36:5, 6) Варух смело изпълнил опасното назначение. Колко ли горд бил Йеремия, когато приятелят му отишъл в храма и прочел свитъка! (Йер. 36:8–10) Князете на Юда чули какво направил Варух и му заповядали да прочете свитъка и на тях. (Йер. 36:14, 15) След това решили да предадат на цар Йоаким думите на пророка. От загриженост те казали на Варух: „Отиди и се скрий заедно с Йеремия, за да не знае никой къде сте.“ (Йер. 36:16–19) Това бил добър съвет!

6. Как реагирали Йеремия и Варух, когато се сблъскали с противопоставяне?

 6 Като чул думите на Йеремия, цар Йоаким толкова се ядосал, че изгорил свитъка и наредил пророкът и Варух да бъдат заловени. Но Йеремия не се изплашил. Той взел друг свитък и го дал на Варух. След това му продиктувал посланието на Йехова и Варух записал „всички думи, които били в първия свитък, който юдейският цар Йоаким изгорил“. (Йер. 36:26–28, 32)

7. До какво вероятно довело сътрудничеството на Йеремия и Варух?

7 Често хората, които преминават заедно през някакво изпитание, стават по–близки помежду си. Така че, докато си сътрудничели във възобновяването на свитъка, унищожен от злия цар Йоаким, е възможно Йеремия и Варух да са се опознали по–добре и да са станали още по–близки. Какво научаваме от примера на тези верни мъже?

ОТКРИТО ОБЩУВАНЕ

8. Какво може да ни спира да създаваме близки приятелства, но защо не бива да се отказваме?

8 Може да ни е трудно да разкриваме чувствата си пред другите, ако в миналото някой ни е наранил. (Пр. 18:19, 24) Или може да ни се струва, че нямаме времето и силите да изграждаме близки приятелства. Но това не бива да ни спира. Ако искаме нашите братя и сестри да ни подкрепят във време на трудности, трябва да се научим да споделяме с тях мислите и чувствата си. Това е важна стъпка към изграждането на истински приятелства. (1 Пет. 1:22)

9. а) Как Исус показал, че се доверява на приятелите си? б) Как откритото общуване заздравява едно приятелство? Дай пример.

9 Исус показал, че се доверява на приятелите си, като общувал открито с тях. (Йоан 15:15) Можем да му подражаваме, като споделяме радостта, притесненията и разочарованията си с другите. Слушай внимателно, докато някой говори с тебе, и може да установиш, че имате много общи мисли, чувства и цели. Да разгледаме примера на Синди, която е около 30–годишна. Тя се сприятелила с една пионерка на почти 70 години на име Мари–Луиз. Двете ходели на служба всеки четвъртък сутрин и обсъждали свободно всякакви теми. Синди казва: „Приятно ми е да водя дълбоки разговори с приятелите си, защото така ги опознавам и разбирам по–добре.“ Приятелствата стават по–здрави с топло открито общуване. Ако подобно  на Синди поемаш инициативата да водиш сърдечни открити разговори с другите, може да укрепиш приятелството си с тях. (Пр. 27:9)

ДОБРО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Добрите приятели си сътрудничат в службата (Виж 10 абзац)

10. Според Притчи 27:17 какъв може да е резултатът от сътрудничеството със събратята ни?

10 Както било в случая на Йеремия и Варух, когато си сътрудничим със събратята си и виждаме хубавите им качества, ние се учим от тях и ставаме по–близки с тях. (Прочети Притчи 27:17.) Например какви чувства се пораждат в тебе, когато си на служба и чуваш как партньорът ти смело защитава вярата си или с искрено убеждение говори за Йехова и за неговото намерение? Навярно го обикваш още повече.

11–12. Дай пример как участието в службата може да укрепи приятелството ни с братята и сестрите.

11 Обърни внимание на два примера, които показват как сътрудничеството в службата ни сближава. Сестра Аделин, която е на 23 години, предложила на една своя приятелка на име Кандис да отидат да проповядват в рядко обработван район. Тя казва: „Искахме да увеличим пламенността и радостта си в службата. И двете имахме нужда от силен духовен тласък.“ Каква полза извлекли от сътрудничеството помежду си? Аделин продължава: „Всяка вечер си споделяхме как се чувстваме, какво ни е насърчило от разговорите, които сме имали, и как сме усетили ръководството на Йехова в службата. Тези разговори бяха приятни и за двете ни и се опознахме още повече.“

12 Две неомъжени сестри от Франция, Лейла и Мариан, отишли да проповядват за 5 седмици в Банги, оживената столица на Централноафриканската република. Лейла си спомня: „С Мариан имахме трудни моменти, но с добро общуване и искрена любов станахме още по–близки приятелки. Като виждах способността ѝ да се приспособява, любовта ѝ към местните и пламенността ѝ  в службата, все повече ѝ се възхищавах.“ Няма нужда да се преместиш в друга страна, за да изпиташ същото. Всеки път, когато си на служба с брат или сестра от сбора, имаш възможността да опознаеш по–добре този човек и да укрепиш отношенията ви.

СЪСРЕДОТОЧАВАЙ СЕ ВЪРХУ ДОБРОТО И ПРОЩАВАЙ

13. Какво може да стане, когато си сътрудничим със събратята ни?

13 Понякога, когато си сътрудничим със събратята ни, виждаме не само силните им страни, но и техните слабости. Какво ще ни помогне да запазим приятелството си с тях въпреки несъвършенствата им? Да помислим отново за примера на Йеремия. Какво му помогнало да вижда доброто в другите и да подминава грешките им?

14. Какво научил Йеремия за Йехова и как му помогнало това?

14 Освен че написал книгата, носеща неговото име, Йеремия вероятно написал и библейските книги 3 и 4 Царе. Несъмнено благодарение на това назначение пророкът опознал милостта на Йехова спрямо несъвършените хора. Например Йеремия разбрал, че когато цар Ахав се разкаял за лошите си дела, Йехова го пощадил и не унищожил цялото му семейство, докато бил жив. (3 Царе 21:27–29) Йеремия научил и че Манасия оскърбил Йехова, дори повече от Ахав. Въпреки това Йехова му простил, тъй като се разкаял. (4 Царе 21:16, 17; 2 Лет. 33:10–13) Тези разкази навярно помогнали на Йеремия да подражава на Божието търпение и милост в своите отношения с близките си приятели. (Пс. 103:8, 9)

15. Как Йеремия подражавал на търпението на Йехова, когато вниманието на Варух било отклонено от назначението му?

15 Как Йеремия се отнесъл към Варух, когато за известно време вниманието му било отклонено от назначението му? Вместо веднага да се откаже от приятеля си, Йеремия му помогнал, като му предал Божието любещо, но прямо послание. (Йер. 45:1–5) Какви поуки извличаме от тази случка?

Добрите приятели си прощават щедро (Виж 16 абзац)

16. Предвид Притчи 17:9 какво трябва да правим, за да поддържаме приятелствата си?

16 Не е реалистично да очакваме съвършенство от нашите братя и сестри. Затова, щом създадем близки приятелства, е нужно да полагаме усилия да ги поддържаме. Ако приятелите ни допуснат грешка, може да се наложи да им дадем любещ, но прям съвет въз основа на Божието Слово. (Пс. 141:5) Ако ни наранят, трябва да им простим. А простим ли веднъж, не бива да се поддаваме на изкушението да говорим отново за случилото се. (Прочети Притчи 17:9.) Колко е важно в тези трудни времена да се съсредоточаваме върху силните страни на братята и сестрите ни, а не върху слабостите им! Така ще заздравим отношенията си с тях. А това е особено важно, защото ще се нуждаем от близки приятели по време на голямото бедствие.

ПРОЯВЯВАЙ ЛОЯЛНА ЛЮБОВ

17. Как Йеремия доказал, че е истински приятел във време на беда?

17 Пророк Йеремия доказал, че е истински приятел във време на беда. Ето един пример. Придворният служител Авдемелех спасил пророка от сигурна смърт в кладенец, пълен с тиня, но след това се страхувал, че князете ще му навредят. Когато узнал това, Йеремия не си  замълчал, надявайки се, че приятелят му някак си ще се справи сам. Въпреки че бил в затвора, той направил каквото може — предал на Авдемелех утешителното обещание на Йехова. (Йер. 38:7–13; 39:15–18)

Добрите приятели си помагат в трудностите (Виж 18 абзац)

18. Според Притчи 17:17 какво трябва да направим, когато някой събрат се сблъска с трудност?

18 Днес нашите братя и сестри се сблъскват с най–различни предизвикателства. Например мнозина страдат вследствие на природни бедствия или други беди. В такива ситуации някои от нас могат да приемат засегнати братя в дома си, а други — да окажат финансова помощ. Но всички можем да молим Йехова да помага на тези братя и сестри. Ако научим, че някой е обезсърчен, може да не знаем какво да кажем или да направим. Но има нещо, което е по силите на всеки от нас. Например може да отделим време за нашите събратя и състрадателно да ги изслушаме. Може да споделим с тях свой любим стих, който ни носи утеха. (Иса. 50:4) Най–важното е да сме с приятелите си точно когато се нуждаят от нас. (Прочети Притчи 17:17.)

19. Как здравите приятелства, които създаваме днес, ще ни помагат в бъдеще?

19 Трябва да сме решени да изграждаме и поддържаме здрави приятелства със събратята си още днес. Защо? Защото враговете ни ще се опитат да ни разединят чрез лъжи и погрешна информация. Ще се опитат да ни обърнат един срещу друг. Но няма да успеят. Те няма да могат да унищожат любовта, която ни свързва. Каквото и да направят, няма да разрушат приятелствата, които сме си създали. Всъщност тези приятелства ще траят не само до края на тази система, но и през цялата вечност!

ПЕСЕН 24 Елате на планината на Йехова!

^ абз. 5 Тъй като краят наближава, всички ние трябва да укрепваме приятелствата си със своите събратя. В тази статия ще разгледаме някои поуки от живота на Йеремия. Ще обсъдим също как здравите приятелства, които създаваме днес, ще са ни от помощ във време на трудности.

^ абз. 2 Събитията в книгата на Йеремия не са представени в хронологичен ред.

^ абз. 57 ОПИСАНИЕ НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ: На илюстрацията е показано какво може да се случи в бъдеще по време на голямото бедствие. Няколко братя и сестри се укриват в таванско помещение. Тъй като са приятели, те се утешават едни други. На следващите три илюстрации е показано как същите братя и сестри са изградили здрави приятелства помежду си много преди началото на голямото бедствие.