Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 47 УЧЕБНА СТАТИЯ

Поуки от книгата Левит

Поуки от книгата Левит

„Цялото Писание е вдъхновено от Бога и полезно“ (2 ТИМ. 3:16)

ПЕСЕН 98 Писанието е вдъхновено от Бога

РЕЗЮМЕ *

1–2. Защо книгата Левит трябва да е от интерес за християните днес?

АПОСТОЛ ПАВЕЛ напомнил на младия си другар Тимотей, че „цялото Писание е вдъхновено от Бога и полезно“. (2 Тим. 3:16) Това включва и книгата Левит. Какво мислиш за нея? За някои тя е книга, пълна с правила, които не са актуални, но истинските християни са на друго мнение.

2 Книгата Левит била написана преди около 3500 години, но Йехова я е запазил, „за да бъдем учени“. (Рим. 15:4) Тъй като тя разкрива Божия начин на мислене, ще е добре да я изследваме. Всъщност от тази боговдъхновена книга извличаме много поуки. Нека обсъдим 4 от тях.

КАК ПОЛУЧАВАМЕ ОДОБРЕНИЕТО НА ЙЕХОВА

3. Защо били принасяни жертви на ежегодния Ден на изкуплението?

3 Първа поука: Нужно е да имаме одобрението на Йехова, за да бъдат приети жертвите ни. Всяка година в Деня на изкуплението народът на Израил се събирал и били принасяни животински жертви. Те напомняли на израилтяните, че имат нужда да бъдат очистени от греха. Но преди да внесе жертвена кръв в Най–святото отделение, първосвещеникът първо трябвало да изпълни друга задача — задача, която всъщност била по–важна от прощаването на греховете на народа.

(Виж 4 абзац) *

4. Както се споменава в Левит 16:12, 13, какво правел първосвещеникът, когато за първи път влизал в Най–святото в Деня на изкуплението? (Виж илюстрацията на корицата.)

4 Прочети Левит 16:12, 13. Представи си следната сцена: В Деня на изкуплението първосвещеникът влиза  в светия шатър. Това е първият от трите пъти, в които на този ден трябва да влезе в Най–святото. В едната си ръка държи съд с благоуханен тамян, а в другата — златен съд за изгаряне на тамян, пълен с разпалени въглени. Той спира за момент пред завесата, покриваща входа към Най–святото. След това с дълбоко уважение влиза там и застава пред ковчега на договора. В символичен смисъл първосвещеникът се намира в присъствието на Йехова Бог! Сега внимателно изсипва светия тамян * върху горящите въглени и помещението се изпълва с благоуханна миризма. По–късно отново ще влезе в Най–святото, този път с кръвта на приносите за грях. Обърни внимание, че той изгаря тамяна, преди да принесе кръвта на жертвите.

5. Какво научаваме за молитвата от употребата на тамяна в Деня на изкуплението?

5 Какво научаваме от употребата на тамяна в Деня на изкуплението? Според Библията молитвите на верните поклонници на Йехова са като тамян. (Пс. 141:2; Откр. 5:8) Както споменахме, първосвещеникът донасял тамяна пред Йехова с дълбоко уважение. По подобен начин, когато се молим на Бога, го правим с дълбоко уважение и страхопочитание. Много сме благодарни, че Създателят на Вселената ни позволява да се обръщаме към него и да станем близки с него, като дете с баща. (Як. 4:8) Той ни приема за свои приятели. (Пс. 25:14) За нас тази привилегия е толкова ценна, че не бихме искали да го разочароваме.

6. Какво разбираме от факта, че първосвещеникът изгарял тамяна, преди да принесе жертвите?

6 Припомни си, че първосвещеникът трябвало да изгори тамяна, преди да принесе жертвите. Така можел да е сигурен, че Бог ще ги одобри. Какво разбираме от това? Преди да принесе живота си в жертва, Исус трябвало да направи нещо важно — по–важно от осигуряването на спасение на човечеството. Докато бил на земята, той трябвало да остане неопетнен и лоялен на Йехова, за да може жертвата му да бъде приета. Така щял да покаже, че да живееш според пътищата на Йехова, е правилният начин на живот. Исус щял да реабилитира върховенството на Баща си и да докаже, че неговото управление е справедливо.

7. Защо с живота си на земята Исус много зарадвал Баща си?

7 През целия си живот на земята Исус бил съвършено послушен на праведните стандарти на Йехова. Никакво изкушение или трудност, нито дори мъчителната смърт, която го очаквала, не отслабили желанието му да защитава управлението на Баща си. (Флп. 2:8) Когато се сблъсквал с изпитания, Исус се молел „със силни викове и сълзи“. (Евр. 5:7) Горещите му молитви извирали от лоялното му сърце и укрепвали желанието му да остане послушен. За Йехова Исусовите молитви били като аромата на благоуханен тамян. С целия си живот Исус много зарадвал своя Баща и реабилитирал върховенството му.

8. Как можем да подражаваме на Исус?

 8 Можем да подражаваме на Исус, като полагаме усилия да оставаме неопетнени и да следваме лоялно Божиите закони. Когато се сблъскваме с изпитания, се молим горещо на Йехова за помощ, защото искаме да сме му угодни. Така показваме, че подкрепяме неговия начин на управление. Съзнаваме, че Йехова няма да приеме молитвите ни, в случай че вършим нещо, което той осъжда. Но ако живеем според стандартите му, можем да сме уверени, че искрените ни молитви ще са като благоуханен тамян за него. И можем да сме сигурни, че нашата неопетненост и послушание ще радват небесния ни Баща. (Пр. 27:11)

СЛУЖИМ НА ЙЕХОВА ОТ ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ

(Виж 9 абзац) *

9. Защо били принасяни жертви на общението?

9 Втора поука: Служим на Йехова, защото сме му благодарни. Извличаме тази поука от жертвите на общението *, друга важна част от истинското поклонение в древния Израил. От книгата Левит научаваме, че един израилтянин можел да принесе жертва на общението „като израз на благодарност“. (Лев. 7:11–13, 16–18) Той го правел не защото трябвало, а защото искал. Следователно това била доброволна жертва, която човекът принасял от любов  към своя Бог Йехова. Той, семейството му и свещениците щели да ядат месото на жертваното животно. Но определени части от него били само за Йехова. Кои части?

(Виж 10 абзац) *

10. Какво научаваме от Левит 3:6, 12, 14–16 за подбудите, с които Исус изпълнявал волята на Баща си?

10 Трета поука: От любов даваме най–доброто на Йехова. Йехова гледал на тлъстината като на най–добрата част от животното. Той посочил, че по–специална стойност имали и някои важни органи, включително бъбреците. (Прочети Левит 3:6, 12, 14–16.) Затова много се радвал, когато един израилтянин доброволно му принасял тези части от животното и тлъстината. А човекът, от своя страна, показвал силното си желание да даде на Бога най–доброто. По подобен начин Исус с готовност давал най–доброто от себе си на Йехова, като му служел всеотдайно и от любов. (Йоан 14:31) Той с радост изпълнявал волята на Бога и силно обичал неговия закон. (Пс. 40:8) Несъмнено Йехова бил много щастлив да вижда, че Исус му служи от сърце!

Любовта към Йехова ни подбужда да му даваме най–доброто (Виж 11–12 абзац) *

11. По какво нашата служба прилича на жертвите на общението и защо това е утешително?

11 Подобно на жертвите на общението нашата служба за Йехова е израз на чувствата ни към него. Даваме му най–доброто, защото го обичаме с цялото си сърце. Колко ли се радва Йехова да вижда милиони свои поклонници, които му служат, подбуждани от дълбока любов към него и пътищата му! За нас е утешително да знаем, че той вижда и цени не само делата ни, но и подбудите ни. Например, ако си възрастен и не можеш вече да правиш толкова, колкото ти се иска, бъди сигурен, че Бог разбира ограниченията ти. Дори да ти се струва, че не му даваш много, той вижда любовта, с която правиш каквото можеш. Йехова с радост приема най–доброто, което можеш да му дадеш.

12. Как Йехова гледал на жертвите на общението и защо това е насърчително за нас?

12 Какво научаваме от жертвите на общението? Докато най–доброто от животното горяло, към небето се издигал дим, който носел наслада на Йехова. Бъди сигурен тогава, че Йехова е доволен и от твоята всеотдайна и охотна служба. (Кол. 3:23) Представи си как сърцето му прелива от радост. Той гледа на усилията ти в службата за него, било то малки, или големи, като на съкровище, което грижливо ще пази завинаги. (Мат. 6:20; Евр. 6:10)

ЙЕХОВА БЛАГОСЛАВЯ ОРГАНИЗАЦИЯТА СИ

13. Според Левит 9:23, 24 как Йехова показал, че одобрява новоназначеното свещенство?

13 Четвърта поука: Йехова благославя земната част на организацията си. Обърни внимание какво се случило през 1512 г. пр.н.е., когато в подножието на Синайската планина бил издигнат светият шатър. (Из. 40:17) Моисей ръководел церемонията по назначаването на Аарон и синовете му като свещеници. Израилският народ се събрал, за да види как свещениците принасят първите си животински жертви. (Лев. 9:1–5) Как Йехова показал, че одобрява новоназначеното свещенство? Когато Аарон и Моисей благословили хората, Бог изпратил огън да погълне останалата част от жертвата върху олтара. (Прочети Левит 9:23, 24.)

14. От какво значение е за нас, че Йехова одобрявал Аароновото свещенство?

 14 Изпращайки огън от небето, Йехова по могъщ начин показал, че напълно подкрепя Аароновото свещенство. Когато видели това ясно доказателство за Божието одобрение, израилтяните имали основателна причина и те на свой ред да оказват пълна подкрепа на свещениците. Как това ни засяга? Свещенството в Израил било сянка на едно много по–велико свещенство. Христос, по–великият Първосвещеник, има царско свещенство от 144 000 души, които ще служат заедно с него в небето. (Евр. 4:14; 8:3–5; 10:1)

Йехова благославя и ръководи организацията си. Ние всеотдайно я подкрепяме (Виж 15–17 абзац) *

15–16. Как Йехова показва, че одобрява „верния и разумен роб“?

15 През 1919 г. Исус назначил малка група помазани братя като „верния и разумен роб“. Този роб ръководи проповедната дейност и дава на Христовите последователи „храна навреме“. (Мат. 24:45) Виждаме ли ясни доказателства, че Бог одобрява верния и разумен роб?

16 Сатана и неговият свят полагат много усилия да правят работата на верния роб особено трудна, дори невъзможна от човешка гледна точка. Въпреки две световни войни, яростно преследване, световни икономически кризи и несправедливо отношение робът продължава да храни духовно Христовите последователи на земята. Само помисли за изобилието от духовна храна, която е на разположение днес безплатно на повече от 900 езика! Това е неопровержимо доказателство за подкрепата на Йехова. Друго доказателство  за Божията благословия е проповедната дейност. Добрата новина наистина се проповядва „по целия свят“. (Мат. 24:14) Без съмнение Йехова ръководи и благославя богато своята организация днес.

17. Как можем да покажем, че подкрепяме организацията, която Йехова използва?

17 Ще е добре да се запитаме: „Благодарен ли съм, че принадлежа към земната част на Божията организация?“ Доказателствата, които Йехова ни дава, са толкова убедителни, колкото буквалния огън от небето в дните на Моисей и Аарон. Наистина има много неща, за които да сме благодарни! (1 Сол. 5:18, 19) Как да покажем, че подкрепяме организацията, която Йехова използва? Като следваме основаните на Библията напътствия, които четем в изданията и които чуваме на събранията и конгресите. Показваме подкрепата си и като участваме колкото се може повече в проповедната дейност. (1 Кор. 15:58)

18. На какво си решен?

18 Решени сме да прилагаме поуките, които извлякохме от книгата Левит. Искаме да имаме одобрението на Йехова, за да приема жертвите ни. Нека да му служим от благодарност и да продължаваме да му даваме най–доброто, подбуждани от дълбока любов. И нека всеотдайно подкрепяме организацията, която той благославя днес. Като правим всичко това, ще покажем на Йехова, че ценим привилегията да сме негови Свидетели!

ПЕСЕН 96 Книгата на Бога е съкровище

^ абз. 5 Книгата Левит съдържа закони, които Йехова дал на израилския народ в древността. Като християни, ние не сме подчинени на тези закони, но те все още са от полза за нас. В тази статия ще разгледаме ценни поуки, които извличаме от книгата Левит.

^ абз. 4 Тамянът, изгарян в светия шатър, бил смятан за свят и в древния Израил бил използван единствено в поклонението на Йехова. (Из. 30:34–38) Няма сведения първите християни да са изгаряли тамян за религиозни цели.

^ абз. 9 За повече информация относно жертвите на общението виж „Прозрение върху Писанието“ (англ.), т. 2, стр. 526.

^ абз. 54 ОПИСАНИЕ НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ: В Деня на изкуплението израилският първосвещеник влизал в Най–святото отделение с тамян и горящи въглени, за да изпълни помещението с благоуханна миризма. По–късно отново влизал там, този път с кръвта на приносите за грях.

^ абз. 56 ОПИСАНИЕ НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ: Израилтянин дава на свещеник овца като жертва на общението, за да изрази благодарността на семейството си към Йехова.

^ абз. 58 ОПИСАНИЕ НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ: По време на земната си служба Исус показал дълбоката си любов към Йехова, като спазвал заповедите му и помагал на последователите си да ги спазват.

^ абз. 60 ОПИСАНИЕ НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ: Въпреки физическите си ограничения възрастна сестра дава най–доброто на Йехова, като свидетелства чрез писма.

^ абз. 62 ОПИСАНИЕ НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ: През февруари 2019 г. брат Герит Льош от Ръководното тяло обяви издаването на ревизирания „Превод на новия свят“ на немски език пред благодарна и развълнувана публика. Днес вестителите в Германия, като тези две сестри, с радост използват новата Библия в службата.