Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 45 УЧЕБНА СТАТИЯ

Как ни помага светият дух?

Как ни помага светият дух?

„За всичко имам сили благодарение на онзи, който ми дава сила“ (ФЛП. 4:13)

ПЕСЕН 104 Божият дар на светия дух

РЕЗЮМЕ *

1–2. а) Какво ни помага да понасяме трудностите ден след ден? Обясни. б) Какво ще разгледаме в тази статия?

„КАТО мисля за всичко, което преживях, знам, че нямаше да се справя със собствени сили.“ Много от нас са изпитвали това чувство. Може би си казал подобни думи, след като си се справил със сериозна болест или със загубата на близък в смъртта. Размишлявайки за случилото се, си убеден, че си успявал да издържаш ден след ден, защото Божият свети дух ти е давал „силата, надхвърляща нормалното“. (2 Кор. 4:7–9)

2 Разчитаме на светия дух и за да устоим на влиянието на тази порочна система. (1 Йоан 5:19) Трябва да се борим също срещу „злите духовни сили“. (Еф. 6:12) Имайки предвид това, ще разгледаме два начина, по които ни помага светият дух. После ще обсъдим какво можем да правим, за да се възползваме напълно от него.

СВЕТИЯТ ДУХ НИ ДАВА СИЛИ

3. Какъв вид помощ ни осигурява Йехова чрез светия дух?

3 Светият дух на Йехова ни помага, като ни дава сили да изпълняваме отговорностите си въпреки изпитанията. Апостол Павел съзнавал, че може да върши службата си въпреки изпитанията, защото разчита на „силата на Христос“. (2 Кор. 12:9) По време на второто си мисионерско пътуване Павел не само се трудел усърдно в проповедната дейност, но и работел, за да се издържа. В Коринт той отседнал в дома на Акила и Прискила. Те правели шатри. Тъй като имал същия занаят, в някои дни апостолът работел с тях. (Деян. 18:1–4) Светият дух му давал сили да върши както светската си работа, така и службата си.

4. Предвид 2 Коринтяни 12:7б–9 с какво се борел Павел?

 4 Прочети 2 Коринтяни 12:7б–9. Какво имал предвид Павел, когато казал, че се бори с „трън в плътта“? Да ти се забие трън, може да е много болезнено. Следователно апостолът искал да каже, че понася болезнено изпитание от лично естество. Той нарекъл това изпитание „ангел на Сатана, който му удря плесници“. Трудностите на Павел вероятно не били причинени директно от Сатана и демоните, сякаш те забили трън в плътта му. Но когато забелязали този „трън“, злите духове навярно горели от желание, така да се каже, да го забият още по–надълбоко, за да увеличат болката на Павел. Какво направил той?

5. Как Йехова отговорил на молитвите на Павел?

5 Първоначално Павел искал да се освободи от своя „трън“. Той признал: „Три пъти умолявах Господаря [Йехова] да го махне от мене.“ Въпреки молитвите обаче „трънът в плътта“ си останал. Означава ли това, че Йехова не отговорил на молитвите на Павел? Не, той му отговорил. Макар да не премахнал проблема, Бог дал сили на апостола да издържи. Йехова казал: „Моята сила се проявява напълно, когато си слаб.“ (2 Кор. 12:8, 9) С Божията помощ Павел успял да запази своята радост и вътрешен мир! (Флп. 4:4–7)

6. а) Как Йехова може да отговори на молитвите ни? б) Кои обещания в посочените стихове ти вдъхват сили?

6 Подобно на Павел молил ли си се Йехова да те избави от изпитание? Ако въпреки усърдните ти молби проблемът си е останал или дори се е влошил, притеснявал ли си се, че си изгубил Божието одобрение? В такива случаи помни примера на Павел. Точно както Йехова отговорил на неговите молитви, той ще отговори и на твоите! Йехова може да не премахне изпитанието, но чрез светия си дух ще ти даде нужните сили да го издържиш. (Пс. 61:3, 4) Може да бъдеш „повален“, но Бог няма да те изостави. (2 Кор. 4:8, 9; Флп. 4:13)

СВЕТИЯТ ДУХ НИ ВОДИ НАПРЕД

7–8. а) Защо можем да оприличим светия дух на вятър? б) Как Петър описал действието на светия дух?

7 По какъв друг начин ни помага светият дух? Подобно на попътен вятър в развълнувано море светият дух ни превежда през подобните на буря изпитания до сигурен пристан — обещания от Бога нов свят.

8 Като рибар, апостол Петър бил много добре запознат с плаването. Затова си струва да отбележим, че той описал действието на светия дух с израз, който очевидно се използвал в тази сфера. Той писал: „Никога пророчество не се е появявало по човешка воля, но хора са говорили онова, което идва от Бога, водени от светия дух.“ Гръцката дума, преведена като „водени“, буквално означава „носени, пренасяни“. (2 Пет. 1:21)

9. Каква картина рисува Петър с думата „водени“?

9 Каква картина рисува Петър с думата „водени“? Лука, писателят на Деяния, употребил форма на същата гръцка дума във връзка с кораб, носен от вятъра. (Деян. 27:15) Така, когато Петър казал, че библейските писатели били „водени от светия дух“, той използвал, както се изразил един библейски учен, „впечатляваща мореплавателна метафора“. Петър всъщност казал, че точно  както вятърът направлява един кораб към неговата дестинация, така светият дух ръководел библейските пророци и писатели да изпълнят задачата си. Същият учен казал: „Пророците, един вид, вдигали платната.“ Йехова вършел своя дял — осигурявал „вятъра“, или светия дух. От своя страна, библейските писатели също вършели своя дял — следвали ръководството на духа.

1 СТЪПКА: Участвай редовно в духовните дейности

2 СТЪПКА: Давай най–доброто от себе си в тези дейности (Виж 11 абзац) *

10–11. Какви две стъпки трябва да предприемем, за да бъдем водени от светия дух? Обясни с пример.

10 Разбира се, днес вече не се пишат книги под Божие вдъхновение. Но светият дух продължава да действа в живота на служителите на Бога. Йехова все още върши своя дял. Как да се възползваме от светия дух? Трябва и ние, от своя страна, да вършим нашия дял. Как?

11 Помисли за следното сравнение: За да се възползва от вятъра, морякът трябва да направи две неща. Първо, да излезе с лодката си там, където духа вятърът. В крайна сметка тя няма да се движи, ако остане на пристанището на завет. Второ, той трябва да опъне докрай платната. Ясно е, че дори да духа вятър, лодката ще се движи само ако платната уловят вятъра. По подобен начин ние можем да продължаваме да служим на Йехова само с помощта на светия дух. За да се възползваме от този дух, трябва да предприемем две стъпки. Първо, да сме точно там, където действа светият дух, като участваме в дейности, в които сме под негово влияние. Второ, трябва „да опънем платната докрай“, като даваме най–доброто от себе си в тези дейности. (Пс. 119:32) Ако правим тези две неща, светият дух ще ни води напред през бурните вълни от противопоставяне и изпитания и ще ни помага да издържаме вярно, докато стигнем до Божия нов свят.

12. Какво ще обсъдим сега?

 12 Досега разгледахме два начина, по които светият дух действа в живота ни. Той ни дава сили и ни помага да останем верни при изпитания. Освен това ни води напред и ни помага да останем на пътя към вечния живот. Сега ще обсъдим 4 неща, които трябва да правим, за да се възползваме напълно от светия дух.

КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ НАПЪЛНО ОТ СВЕТИЯ ДУХ?

13. Според 2 Тимотей 3:16, 17 какво влияние може да ни окаже Библията, но какво се очаква от нас?

13 Първо, изучавай Божието Слово. (Прочети 2 Тимотей 3:16, 17.) Писанието е вдъхновено от Бога. Той използвал духа си, за да вложи своите мисли в умовете на библейските писатели. Когато четем Библията и размишляваме върху прочетеното, Божиите напътствия влизат в ума и сърцето ни. Тези вдъхновени от Бога мисли ни подбуждат да привеждаме живота си в хармония с волята му. (Евр. 4:12) Но за да се възползваме напълно от светия дух, трябва да отделяме време да изучаваме редовно Библията и да размишляваме дълбоко. Тогава Божието Слово ще влияе на всичко, което казваме и правим.

14. а) Защо можем да кажем, че на нашите събрания, един вид, духа вятър? б) Как да присъстваме на събранията с „опънати платна“?

14 Второ, покланяй се на Йехова със събратята си. (Пс. 22:22) Християнските ни събрания са места, на които, така да се каже, духа вятър. Там е духът на Йехова. (Откр. 2:29) Защо можем да кажем това? Защото, когато се събираме за поклонение, се молим за светия дух, пеем песни на Царството, основани на Божието Слово, и слушаме основани на Библията напътствия от братя, назначени чрез светия дух. Същият този дух помага на сестрите да подготвят и изнасят своите задачи. Но за да се възползваме напълно от светия дух, трябва да идваме на събранията подготвени да участваме в тях. Така ще присъстваме на събранията с „опънати платна“.

15. Как светият дух ни помага в проповедната дейност?

15 Трето, участвай в проповедната дейност. Когато проповядваме и правим ученици, използвайки Библията, позволяваме на светия дух да оказва влияние на службата ни. (Рим. 15:18, 19) Но за да се възползваме напълно от този дух, трябва да проповядваме редовно и да си служим с Библията при всеки удобен случай. Един начин да сме пълноценни в службата, е да използваме примерните разговори от учебната тетрадка „Християнски живот и служба“.

16. Кой е най–прекият начин да получим свети дух?

16 Четвърто, моли се на Йехова. (Мат. 7:7–11; Лука 11:13) Най–прекият начин да получим свети дух, е да молим Йехова да ни го даде. Нищо не може да попречи на молитвите ни да стигнат до Йехова или да възпрепятства дара на Божия дух да стигне до нас — нито затворнически стени, нито дори Сатана. (Як. 1:17) Как да се молим, така че да се възползваме напълно от светия дух? За да си отговорим, нека разгледаме по–подробно въпроса за молитвата, като обърнем внимание на една притча, записана единствено в Евангелието според Лука *.

 МОЛИ СЕ НАСТОЙЧИВО

17. Какво научаваме за молитвата от Исусовата притча, записана в Лука 11:5–9, 13?

17 Прочети Лука 11:5–9, 13. Притчата на Исус показва как трябва да се молим за свети дух. Мъжът от притчата получил това, от което се нуждае, „заради своята настойчивост“. Той не се притеснявал да се обърне към приятеля си, въпреки че било посред нощ. (Виж бележки за изследване към Лука 11:8.) Каква връзка направил Исус между тази притча и молитвата? Той казал: „Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, чукайте и ще ви се отвори.“ Каква е поуката за нас? За да получим свети дух, трябва да се молим настойчиво за него.

18. Предвид Исусовата притча защо можем да сме сигурни, че Йехова ще ни даде свети дух?

18 Исусовата притча ни помага да видим също защо Йехова ще ни даде свети дух. Мъжът искал да е добър домакин. Той се чувствал длъжен да нахрани своя среднощен гост, но нямал какво да сложи пред него. Исус обяснил, че приятелят откликнал, защото мъжът настойчиво искал хляб. Каква е поуката? Ако един несъвършен човек е готов да помогне на настоятелен ближен, то колко повече любещият ни небесен Баща ще помогне на онези, които настойчиво искат от него свети дух! Следователно можем да сме сигурни, че ако се молим усърдно за свети дух, Йехова ще отговори на молитвите ни. (Пс. 10:17; 66:19)

19. Защо можем да сме уверени, че Сатана няма да ни победи?

19 Можем да сме уверени, че макар да ни атакува неуморно, Сатана няма да ни победи. Защо? Защото светият дух ни помага по два начина. Първо, дава ни силата, от която се нуждаем да преодолеем изпитанията. Второ, той е силата, която „изпълва платната ни“, помагайки ни да продължаваме да служим на Йехова с перспективата да живеем в Божия нов свят. Нека сме решени да се възползваме напълно от помощта на светия дух!

ПЕСЕН 41 Боже Йехова, чуй ме сега!

^ абз. 5 Статията обяснява как Божият свети дух може да ни помогне да издържаме. Ще разгледаме също какво да правим, за да се възползваме напълно от този дух.

^ абз. 16 От всички евангелия, в Евангелието според Лука най–ясно личи, че молитвата била важна част от живота на Исус. (Лука 3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28, 29; 18:1; 22:41, 44)

^ абз. 59 ОПИСАНИЕ НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ: 1 СТЪПКА: Брат и сестра влизат в Залата на Царството. Като се събират с други християни, те са на място, на което присъства духът на Йехова. 2 СТЪПКА: Те са подготвени да участват в събранието. Същите две стъпки важат и за другите дейности, обсъдени в тази статия — изучаването на Божието Слово, участието в проповедната дейност и молитвите към Йехова.