Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 48 УЧЕБНА СТАТИЯ

Завърши това, което си започнал

Завърши това, което си започнал

„Във ваша полза е да завършите това дело“ (2 КОР. 8:10)

ПЕСЕН 35 Да се уверяваме кои са по–важните неща

РЕЗЮМЕ *

1. Каква възможност ни дава Йехова?

ЙЕХОВА ни дава възможност да изберем как да живеем. Той ни учи да избираме мъдро и ни помага да имаме успех, когато решенията ни са му угодни. (Пс. 119:173) Колкото повече прилагаме мъдростта от Божието Слово, толкова по–добри решения ще вземаме. (Евр. 5:14)

2. С каква трудност може да се сблъскаме, след като вземем решение?

2 Но дори когато вземем мъдро решение, може да ни е трудно да завършим започнатото. Ето някои примери: Млад брат решава да прочете цялата Библия. Той се справя добре за няколко седмици, но после поради някаква причина спира да чете. Сестра решава да служи като редовна пионерка, но постоянно отлага датата, когато ще започне. Братята от едно старейшинско тяло вземат единодушно решение да правят повече пастирски посещения, но минават месеци, а те още не са започнали. Макар и различни, тези ситуации имат нещо общо помежду си — хората не са се придържали към взетите решения. През I в. християните в Коринт се сблъскали с подобно предизвикателство. Нека видим какво можем да научим от тях.

3. Какво решение взели коринтяните, но какво станало после?

3 Около 55 г. коринтяните взели важно решение. Те научили, че братята им в Йерусалим и Юдея понасят трудности и живеят в бедност, както и че други сборове събират пари, за да им окажат помощ. Тъй като били милостиви и щедри, коринтяните също решили да помогнат и попитали апостол Павел как могат да го направят. Той изпратил напътствия до сбора и назначил Тит да съдейства  в събирането на средствата. (1 Кор. 16:1; 2 Кор. 8:6) След няколко месеца обаче Павел разбрал, че братята в Коринт не са изпълнили решението си. В резултат на това дарът им вероятно нямало да е готов навреме, за да бъде занесен в Йерусалим заедно с даренията от другите сборове. (2 Кор. 9:4, 5)

4. Към какво Павел насърчил коринтяните, както става ясно от 2 Коринтяни 8:7, 10, 11?

4 Коринтяните били взели добро решение и Павел ги похвалил за силната им вяра и искреното им желание да проявят щедрост. Но той също ги насърчил да завършат каквото били започнали. (Прочети 2 Коринтяни 8:7, 10, 11.) От случилото се с тях научаваме, че дори на верните християни може да им е трудно да се придържат към решенията си.

5. Кои въпроси ще разгледаме?

5 Подобно на коринтяните и на нас може да ни е трудно да постъпваме според решенията си. Защо? Заради несъвършенството може да отлагаме. Или непредвидени обстоятелства може да ни попречат да изпълним това, което сме решили. (Екл. 9:11; Рим. 7:18) Какви стъпки ще ни помогнат да вземем решение или да преосмислим вече взето решение? И как да завършваме започнатото?

ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕШ РЕШЕНИЕ

6. Кога може да се наложи да променим някое решение?

6 Винаги ще се придържаме към някои важни решения, които сме взели, като например решението да служим на Йехова и да сме верни на брачния си партньор. (Мат. 16:24; 19:6) Но други решения може да се наложи да бъдат променени, защото обстоятелствата се променят. Какви стъпки ще ни помогнат да вземаме възможно най–добри решения?

7. За какво трябва да се молим и защо?

7 Моли се за мъдрост. Йехова вдъхновил Яков да запише: „Ако на някого от вас не му достига мъдрост, нека иска от Бога, защото той дава на всички щедро.“ (Як. 1:5) В някои отношения на всички „не ни достига мъдрост“. Затова разчитай на Йехова, когато решаваш нещо или преосмисляш свое решение. С негова помощ решенията, които вземаш, ще са мъдри.

8. Какво изследване трябва да направим, преди да вземем решение?

8 Направи старателно изследване. Потърси съвет в Библията, чети изданията на Божията организация и говори с хора, на които имаш доверие. (Пр. 20:18) Такова изследване е много важно, преди да решим да си сменим работата, да се преместим или да изберем образование, което да ни помогне да се издържаме в службата.

9. Каква ще е ползата, ако сме честни със себе си?

9 Анализирай подбудите си. Подбудите ни са от значение за Йехова. (Пр. 16:2) Той иска да сме честни във всичко. Когато вземаме решения, ние също искаме да сме честни със себе си и с другите. Ако не сме напълно честни, вероятно ще ни е трудно да се придържаме към решението си. Например млад брат решава да стане редовен пионер. Но след време се затруднява да изпълни изискването за часовете и не намира много радост в службата. Той може да си е мислил, че основната причина, поради която е станал пионер, е желанието му да служи на Йехова. Възможно ли е  обаче решението му да е било продиктувано главно от желание да угоди на родителите си или на някой друг?

10. Какво е нужно, за да правим промени?

10 Помисли за изучаващ, който решава да спре да пуши. За 1–2 седмици се справя, макар и трудно, но после пак се поддава на навика. В крайна сметка обаче постига успех! Любовта към Йехова и желанието да му е угоден помагат на изучаващия да победи този порок. (Кол. 1:10; 3:23)

11. Защо трябва да си поставяме конкретни цели?

11 Постави си конкретни цели. Колкото по–конкретни цели си поставяш, толкова по–вероятно е да завършиш това, което си започнал. Може например да си решил да четеш Библията по–често. Но ако нямаш конкретна програма, едва ли ще постигнеш целта си. * Или старейшините в сбора може да решат да правят повече пастирски посещения, но минава време, а те не действат според решението си. За да имат успех, може да си зададат въпроси като: „Определили ли сме кои братя и сестри имат нужда от пастирско посещение? Решили ли сме кога точно да ги посетим?“

12. Какво може да се наложи да направим и защо?

12 Бъди реалист. Никой от нас няма времето, средствата или силите да направи всичко, което би искал. Затова гледай реално на нещата и бъди разумен. При необходимост може да промениш някое решение, което не си в състояние да изпълниш. (Екл. 3:6) Но да предположим, че си преосмислил решението си, променил си го и смяташ, че можеш да го изпълниш. Обърни внимание на пет стъпки, които ще ти помогнат да завършиш започнатото.

КАК ДА ПОСТЪПВАШ СПОРЕД РЕШЕНИЯТА СИ

13. Как можеш да придобиеш нужните сили, за да изпълниш някое решение?

13 Моли се за сили да действаш. Бог може да ти даде сили „да действаш“ и да изпълниш решението си. (Флп. 2:13) Затова моли Йехова чрез светия си дух да ти дава силите, от които се нуждаеш. Продължавай да се обръщаш към него дори ако отговорът, изглежда, се бави. Исус казал: „Искайте [свети дух] и ще ви се даде.“ (Лука 11:9, 13)

14. Как принципът от Притчи 21:5 ще ти помогне да действаш според решението си?

14 Състави си план. (Прочети Притчи 21:5.) За да завършиш което и да е начинание, се нуждаеш от план. След това трябва да действаш според него. По същия начин, когато вземеш решение, си запиши конкретните стъпки, които ще ти помогнат да постигнеш целта. Като разделиш големите задачи на по–малки, ще можеш по–лесно да проследиш напредъка си. Павел насърчил коринтяните да отделят по нещо настрана за дара си „всеки първи ден на седмицата“, а не да чакат и да събират средства, когато апостолът дойде. (1 Кор. 16:2) Освен това, ако разделиш големите задачи на по–малки, няма да се чувстваш претоварен.

15. Какво можеш да правиш, след като си съставиш план?

15 Ако си запишеш какво планираш, ще ти е по–лесно да го свършиш. (1 Кор. 14:40) Например старейшинските тела са насърчени да изберат старейшина, който да записва всяко тяхно решение,  включително кой е назначен да го изпълни и крайна дата. Старейшините, които следват това напътствие, е по–вероятно да изпълнят решенията си. (1 Кор. 9:26) Можеш да приложиш това и в ежедневието си, като си правиш списък със задачи за всеки ден и ги подреждаш в реда, в който смяташ да ги изпълниш. Така не само ще завършваш започнатото, но и ще постигаш повече за по–малко време.

16. Какво е важно, за да изпълниш решението си, и как Римляни 12:11 подкрепя това?

16 Полагай усилия. Изискват се усилия да се придържаш към плана си и да довеждаш докрай каквото си започнал. (Прочети Римляни 12:11.) Павел казал на Тимотей „да продължава да се посвещава“ на поучаването и „да се придържа“ към него. Този съвет важи и за други духовни цели. (1 Тим. 4:13, 16)

17. Как Ефесяни 5:15, 16 може да ни помогне да изпълним решението си?

17 Разпределяй мъдро времето си. (Прочети Ефесяни 5:15, 16.) Определи време, когато да изпълниш решението си, и не отлагай. Недей да чакаш идеалния момент, защото вероятно никога няма да дойде. (Екл. 11:4) Не позволявай на незначителни неща да отнемат от времето и силите, които са ти нужни за по–важните неща. (Флп. 1:10) Ако е възможно, избери време, когато е по–малко вероятно да те прекъсват, и кажи на околните, че имаш нужда да се съсредоточиш. Може да изключиш телефона си и за известно време да не проверяваш електронната си поща, нито да използваш социалните медии. *

18–19. Какво ще ти помогне да не се отказваш от решението си, когато срещаш пречки?

18 Мисли за резултатите. Резултатът от решението ти е като крайната точка на пътуване. Ако наистина искаш да стигнеш до нея, ще продължаваш да се движиш дори ако пътят е затворен и трябва да промениш маршрута си. По същия начин, ако се съсредоточаваме върху резултатите от решенията ни, няма да се откажем лесно, когато по „пътя“ има пречки или отклонения. (Гал. 6:9)

19 Не е лесно да вземаме добри решения и да се придържаме към тях. Но с помощта на Йехова можеш да придобиеш мъдрост и сили, за да завършиш това, което си започнал.

ПЕСЕН 65 Все напредвай!

^ абз. 5 Съжаляваш ли за някои свои решения? Трудно ли ти е да вземаш добри решения и да се придържаш към тях? Статията ще ти помогне да се справиш с тези предизвикателства и да завършиш това, което си започнал.

^ абз. 11 Може да си направиш план да четеш Библията с помощта на „Програмата за четене на Библията“, която е на разположение на jw.org®.

^ абз. 17 За повече предложения как да разпределяш времето си, виж статията „20 начина да си осигуриш повече време“ в броя на „Пробудете се!“ за април 2010 г.