Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 46 УЧЕБНА СТАТИЯ

Грижиш ли се добре за своя „голям щит на вярата“?

Грижиш ли се добре за своя „голям щит на вярата“?

„Вземете големия щит на вярата“ (ЕФ. 6:16)

ПЕСЕН 119 Да имаме силна вяра

РЕЗЮМЕ *

1–2. а) Според Ефесяни 6:16 защо се нуждаем от „голям щит на вярата“? б) Какви въпроси ще разгледаме?

ИМАШ ли „голям щит на вярата“? (Прочети Ефесяни 6:16.) Със сигурност е така. Подобно на голям щит, който защитава по–голямата част от тялото, вярата те предпазва от неморалността, насилието и другите безбожни неща в тази порочна система.

2 Живеем обаче в „последните дни“ и вярата ни ще продължава да бъде подлагана на изпитание. (2 Тим. 3:1) Как да проверяваш дали твоят щит на вярата е здрав? И как да го държиш здраво? Нека разгледаме тези въпроси.

ПРОВЕРЯВАЙ СТАРАТЕЛНО СВОЯ ЩИТ

След битка войниците поправяли щитовете си (Виж 3 абзац)

3. Как войниците се грижели за щитовете си и защо?

3 В библейски времена повечето щитове били покрити с кожа. Войниците ги мажели с масло, за да се запази кожата и да не ръждясат металните части. Ако забележел, че щитът му е повреден, войникът вземал мерки да го поправи, така че да е готов за следващата битка. Как този пример е приложим за нашата вяра?

4. Защо трябва да проверяваш своя щит на вярата и как да го правиш?

4 Подобно на войниците в древността трябва редовно да проверяваш и поправяш своя щит на вярата, така че винаги да си готов за битка. Като християни, водим духовна война и враговете ни са злите духове. (Еф. 6:10–12) Никой не може да се грижи за нашия щит на вярата вместо нас. Как да разбереш дали си готов да  посрещнеш изпитания? Първо, трябва да се молиш за Божията помощ. След това е нужно, използвайки Божието Слово, да видиш себе си така, както Бог те вижда. (Евр. 4:12) Библията казва: „Уповавай се на Йехова с цялото си сърце и не се осланяй на своя разум.“ (Пр. 3:5, 6) Имайки предвид това, защо не помислиш как си постъпил в някоя скорошна ситуация в живота ти? Например, ако си имал сериозен финансов проблем, сети ли се за обещанието на Йехова в Евреи 13:5 „Няма да те изоставя, нито ще те напусна“? Дали това обещание ти вдъхна увереност, че Йехова ще ти помогне? Ако е така, тогава твоят щит на вярата е в добро състояние.

5. Какво може да установиш, когато изследваш вярата си?

5 Когато старателно изследваш вярата си, може да се изненадаш от това, което установиш. Възможно е да откриеш слабости, които не си забелязвал. Например може да осъзнаеш, че вярата ти е започнала да отслабва вследствие на прекалено безпокойство, лъжи или обезсърчение. В такъв случай как можеш да защитиш вярата си?

ПАЗИ СЕ ОТ ПРЕКАЛЕНО БЕЗПОКОЙСТВО, ЛЪЖИ И ОБЕЗСЪРЧЕНИЕ

6. Дай примери за уместно безпокойство.

6 Уместно е да се безпокоим за някои неща. Например искаме да имаме одобрението на Йехова и Исус. (1 Кор. 7:32) Ако извършим сериозен грях, се тревожим как ще възстановим приятелството си с Бога. (Пс. 38:18) Освен това се стремим да угодим на брачния си партньор и сме загрижени за добруването на членовете на семейството си и братята си по вяра. (1 Кор. 7:33; 2 Кор. 11:28)

7. Според Притчи 29:25 защо не бива да се страхуваме от човека?

7 От друга страна, прекаленото безпокойство руши вярата ни. Например може постоянно да се притесняваме дали ще имаме достатъчно храна и облекло. (Мат. 6:31, 32) За да намалим безпокойството, може да се посветим на трупането на материални притежания и дори да развием любов към парите. Ако допуснем това, вярата ни в Йехова ще отслабне и взаимоотношенията ни с него ще пострадат сериозно. (Мар. 4:19; 1 Тим. 6:10) Или може да станем жертва на друг вид безпокойство — да се тревожим прекалено какво мислят другите за нас. Така страхът ни от присмех и преследване може да стане по–силен от страха ни да не разочароваме Йехова. За да се предпазим от тази опасност, трябва да молим Йехова да ни дава нужната вяра и смелост. (Прочети Притчи 29:25; Лука 17:5)

(Виж 8 абзац) *

8. Как трябва да реагираме на лъжите?

8 Сатана, „бащата на лъжата“, използва онези под негов контрол да говорят лъжи за Йехова и за нашите братя и сестри. (Йоан 8:44) Например отстъпниците разпространяват лъжи и изопачени факти за организацията на Йехова в интернет, по телевизията и чрез други средства за масова информация. Тези лъжи са сред „горящите стрели“ на Сатана. (Еф. 6:16) Как трябва да реагираме, ако някой започне да говори такива лъжи? Не искаме да ги слушаме! Защо? Защото вярваме на Йехова и имаме доверие на братята ни. Ние избягваме всякакъв контакт с отстъпници. Не позволяваме на никого и на нищо, дори на любопитството ни, да ни въвлече в спор с тях.

9. Как може да ни повлияе обезсърчението?

 9 Обезсърчението може да отслаби вярата ни. Разбира се, не можем да пренебрегнем личните си проблеми. Всъщност това би било безотговорно. Ето защо понякога е възможно да се обезсърчим. Не бива обаче да се вглъбяваме в проблемите си. В противен случай може да изгубим от поглед чудесната надежда, която Йехова ни е дал. (Откр. 21:3, 4) Обезсърчението може да отнеме силите ни и да ни накара да се откажем от Йехова. (Пр. 24:10) Но можем да го надвием.

10. Какво научаваш от писмото на една сестра?

10 Обърни внимание как една сестра от САЩ поддържа вярата си силна, докато се грижи за съпруга си, който е тежко болен. В писмо до световната централа тя пише: „Заради обстоятелствата ни понякога сме напрегнати и се обезсърчаваме, но надеждата ни е силна. Много съм благодарна за информацията, която ни се осигурява, за да укрепваме вярата си и да повдигаме духа си. Наистина се нуждаем от тези съвети и насърчение. Те ни помагат да продължаваме напред и да издържаме атаките на Сатана.“ От думите на тази сестра научаваме, че можем да се преборим с обезсърчението! Как? Гледай на изпитанията си като на възможност да се противопоставиш на Сатана. Помни, че Йехова е Източникът на утехата, и цени духовната храна, която той осигурява.

Грижиш ли се добре за своя „голям щит на вярата“? (Виж 11 абзац) *

11. Какви въпроси трябва да си зададем, за да проверим състоянието на вярата си?

11 Забелязваш ли на кои места твоят щит на вярата се нуждае от поправка? През последните няколко месеца успял ли си да не се поддадеш на прекалено безпокойство? Отказал ли си да слушаш лъжи на отстъпници или да спориш с тях? Справил ли си се с обезсърчение? Ако е така, значи вярата ти е в добро състояние. Но трябва винаги да сме нащрек, защото Сатана използва и други оръжия срещу нас. Нека обсъдим едно от тях.

 ПАЗИ СЕ ОТ МАТЕРИАЛИЗЪМ

12. Какви може да са последствията от материализма?

12 Материализмът може да отклони вниманието ни и така да пренебрегнем своя щит на вярата. Апостол Павел казал: „Никой, който служи като войник, не се замесва в делата на всекидневния живот, за да може да получи одобрението на онзи, който го е записал за войник.“ (2 Тим. 2:4) На римските войници не им било позволено да се занимават с търговия. Какво можело да стане, ако войникът не спазвал това изискване?

13. Защо един войник не бивало да се занимава с търговия?

13 Представи си следната ситуация: Група войници цяла сутрин тренират с мечовете си, но един от тях липсва. Той е в града и продава храна на пазара. Вечерта войниците преглеждат доспехите си и острят мечовете си, а войникът, който търгува, подготвя стоката си за следващия ден. На сутринта обаче неочаквано ги напада врагът. Кой войник е по–вероятно да действа адекватно и да спечели одобрението на военачалника? Ако ти беше там, кой би искал да е до тебе — войник, който се е подготвял, или този, чието внимание е било отклонено?

14. Какво е ценно за нас като войници на Христос?

14 Подобно на добри войници ние не позволяваме вниманието ни да бъде отклонено от основната ни цел — да спечелим одобрението на нашите Военачалници, Йехова и Христос. За нас това е по–ценно от всичко, което би ни предложил светът на Сатана. Ние се стремим да имаме нужното време и сили да служим на Йехова и да поддържаме в добро състояние своя щит на вярата и останалите части на духовните си доспехи.

15. Какво ни предупреждава апостол Павел и защо?

15 Трябва винаги да сме нащрек. Защо? Апостол Павел предупредил, че „онези, които са решили да станат богати“, ще „се отклонят от вярата“.  (1 Тим. 6:9, 10) Думата „отклонявам се“ показва, че вниманието ни може да бъде отклонено, ако се опитваме да придобием неща, от които не се нуждаем. Така може да развием „много безразсъдни и вредни желания“. Вместо да ги допускаме в сърцето си, трябва да гледаме на тях като на това, което наистина са — оръжия, с които Сатана се опитва да отслаби вярата ни.

16. Върху какви въпроси трябва да помислим, имайки предвид случката, записана в Марко 10:17–22?

16 Да предположим, че разполагаме с достатъчно финансови средства да имаме много материални неща. Погрешно ли е да купуваме неща, които искаме, но от които всъщност не се нуждаем? Не непременно. Помисли обаче върху следните въпроси: Дори да можем да си позволим нещо, имаме ли времето и енергията да го използваме и да го поддържаме? Възможно ли е да се привържем прекалено към притежанията си? Може ли заради тази привързаност да постъпим като младия мъж, който отхвърлил поканата на Исус да прави повече в службата за Бога? (Прочети Марко 10:17–22.) Колко по–добре ще е да водим прост живот и да използваме ценното си време и сили да вършим Божията воля!

 ДРЪЖ ЗДРАВО СВОЯ ЩИТ НА ВЯРАТА

17. Какво не бива никога да забравяме?

17 Не бива никога да забравяме, че водим война и всеки ден трябва да сме готови за битка. (Откр. 12:17) Братята и сестрите ни не могат да носят нашия щит на вярата вместо нас. Самите ние трябва да го държим здраво.

18. Защо войниците в древността държали здраво щитовете си?

18 В древността един войник получавал почести заради смелостта си в битките. От друга страна, било голям срам да се върнеш у дома без щит. Римският историк Тацит писал: „Да изоставиш щита си, е най–големият позор.“ Ето защо войниците държали здраво щитовете си.

Сестра държи здраво своя голям щит на вярата, като чете Библията, присъства редовно на събранията и участва пламенно в службата (Виж 19 абзац)

19. Как можем да държим здраво нашия щит на вярата?

19 Ние държим здраво своя щит на вярата, като присъстваме редовно на събранията и говорим на другите за името на Йехова и неговото Царство. (Евр. 10:23–25) Освен това всеки ден четем Библията, молим се и прилагаме съветите и напътствията ѝ във всеки аспект от живота си. (2 Тим. 3:16, 17) Така никое оръжие, което Сатана използва срещу нас, няма трайно да ни навреди. (Иса. 54:17) Нашият „голям щит на вярата“ ще ни защитава. Ще стоим непоколебимо, рамо до рамо с братята и сестрите си. Ние не само ще печелим всекидневните си битки, но и ще имаме честта да сме на страната на Исус, когато спечели войната срещу Сатана и поддръжниците му. (Откр. 17:14; 20:10)

ПЕСЕН 118 „Дай ни още вяра“

^ абз. 5 Щитовете предпазвали войниците в миналото по време на битка. Нашата вяра е като щит. Подобно на буквален щит тя трябва да бъде добре поддържана. В тази статия ще разгледаме какво можем да правим, с цел нашият „голям щит на вярата“ да е в добро състояние.

^ абз. 58 ОПИСАНИЕ НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ: Щом по телевизията започва репортаж за лъжи на отстъпници, семейство Свидетели веднага изключва телевизора.

^ абз. 60 ОПИСАНИЕ НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ: По–късно, по време на семейното поклонение бащата използва библейски откъс, за да укрепи вярата на семейството си.