СТРАЖЕВА КУЛА (УЧЕБНО ИЗДАНИЕ) ноември 2019 г.

Този брой съдържа учебните статии от 30 декември 2019 г. до 2 февруари 2020 г.

Създай здрави приятелства, преди да дойде краят

Можем да научим много от случилото се с Йеремия, чиито приятели му помогнали да издържи в годините преди унищожението на Йерусалим.

Как ни помага светият дух?

Божият свети дух ни помага да издържаме. Но за да се възползваме напълно от него, трябва да правим 4 неща.

Грижиш ли се добре за своя „голям щит на вярата“?

Нашата вяра е като щит, който ни защитава. Как да поддържаме своя щит на вярата в добро състояние?

Поуки от книгата Левит

Книгата Левит съдържа закони, които Йехова дал на израилския народ в древността. Като християни, ние не сме подчинени на тези закони, но те все още са от полза за нас.

Завърши това, което си започнал

Дори когато вземаме добри решения, може да ни е трудно да постъпваме според тях. Разгледай някои практични стъпки, които ще ти помогнат да завършиш започнатото.

Знаеш ли...

Каква била ролята на управителите в библейски времена?