СТРАЖЕВА КУЛА (УЧЕБНО ИЗДАНИЕ) декември 2020 г.

Този брой съдържа учебните статии от 1 до 28 февруари 2021 г.

Въпроси на читатели

Означават ли думите на Павел в 1 Коринтяни 15:29, че някои християни тогава се покръствали вместо умрелите?

Въпроси на читатели

Притчи 24:16 гласи: „Ако праведният падне дори седем пъти, пак ще стане.“ Дали това се отнася за човек, който многократно върши грях, но Бог му прощава?