Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Защо остаряваме и умираме?

Защо остаряваме и умираме?

БОГ не възнамерявал хората да умират. Нашите прародители Адам и Ева били създадени със съвършен ум и тяло. Те можеше да са живи и до днес. Това става ясно от думите, които Йехова казал на Адам относно определено дърво, което растяло в Едемската градина.

„В деня, в който ядеш от него, непременно ще умреш“ — казал Бог на Адам. (Битие 2:17) Тази заповед щяла да е безсмислена, ако Адам така или иначе щял да остарее и да умре. Той знаел, че ако не яде от дървото, няма да умре.

БОГ НЕ ВЪЗНАМЕРЯВАЛ ХОРАТА ДА УМИРАТ

В градината имало много плодоносни дървета, така че прехраната на Адам и Ева не зависела от това дърво. (Битие 2:9) Ако не ядели от него, двамата щели да покажат, че са послушни на Този, който им бил дал живота. Щели да покажат също, че признават правото му да ги ръководи.

ЗАЩО АДАМ И ЕВА УМРЕЛИ?

За да разберем защо Адам и Ева умрели, нека разгледаме един разговор, който засяга всички нас. Използвайки змия, Сатана Дяволът изрекъл злонамерена лъжа. В Библията четем: „Змията беше най–предпазливото от всички диви животни, които Йехова Бог беше направил. И ето, тя каза на жената: ‘Наистина ли Бог каза да не ядете от всяко дърво в градината?’“ (Битие 3:1)

Ева отвърнала: „От плода на дърветата в градината можем да ядем, но за плода на дървото, което е в средата на градината, Бог каза: ‘Не яжте от него и не се докосвайте до него, за да не умрете!’“ Но змията ѝ казала: „Изобщо няма да умрете! Понеже Бог знае, че в деня, в който ядете от него, очите ви ще се отворят и ще станете като Бога — ще знаете какво е добро и какво е зло.“ С други думи, Сатана заявил, че Йехова е лъжец, който крие нещо хубаво от прародителите ни. (Битие 3:2–5)

Ева повярвала на тези думи и се вгледала в дървото. То изглеждало толкова приятно и привлекателно! Тя протегнала ръка, откъснала от плода му и започнала да яде. В Библията пише: „После даде и на мъжа си, когато беше при нея, така че и той яде.“ (Битие 3:6)

Бог казал на Адам: „В деня, в който ядеш от него, непременно ще умреш“ (БИТИЕ 2:17)

Колко ли се натъжил Бог, когато видял как скъпите му деца проявяват умишлено непослушание! Какво направил? Той казал на Адам: „[Ще] се върнеш в земята, защото от нея беше взет. Защото си пръст и в пръстта ще се върнеш.“ (Битие 3:17–19) Така и станало. Адам живял общо 930 години и след това умрял. (Битие 5:5) Той не отишъл в небето или в някаква духовна област. Адам не съществувал, преди Йехова да го създаде от пръстта. Затова, когато умрял, той станал безжизнен като пръстта,  от която бил създаден. Той престанал да съществува. Колко жалко!

ЗАЩО НЕ СМЕ СЪВЪРШЕНИ?

Заради умишленото си непослушание Адам и Ева изгубили съвършенството и възможността да живеят вечно. Те претърпели физическа промяна; станали несъвършени и грешни. Но тяхното непослушание не засегнало само тях. Те предали грешното си състояние на потомците си. В Римляни 5:12 се казва: „Чрез един човек [Адам] грехът влезе в света и чрез греха — смъртта, и по този начин смъртта се разпростря върху всички хора, защото всички съгрешиха.“

Библията описва греха и смъртта като „покривалото, което покрива всички народи, и платното, което е простряно върху всички народи“. (Исаия 25:7) Това покривало обгръща човечеството като отровна мъгла, от която не можем да избягаме. Наистина „чрез Адам всички умират“. (1 Коринтяни 15:22) Възниква тогава въпросът, който задал и апостол Павел: „Кой ще ме избави от тялото, водещо до тази смърт?“ Може ли изобщо някой да го направи? (Римляни 7:24)