Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 ТЕМА НА БРОЯ | ЗАЩО ХРИСТОС ТРЯБВАЛО ДА СТРАДА И ДА УМРЕ?

Наистина ли се е случило?

Наистина ли се е случило?

През пролетта на 33 г. Исус Назарянинът бил екзекутиран. Той бил несправедливо обвинен в противодържавна дейност, понесъл жесток побой и бил прикован на стълб. Исус умрял в мъчителни болки. Но Бог го възкресил и 40 дни по–късно той се възнесъл на небето.

Това забележително повествование се намира и в четирите евангелия от Християнските гръцки писания, познати още като Новия завет. Дали тези събития наистина са се случили? Това е уместен и сериозен въпрос. Ако не са се случили, то тогава християнската вяра е напразна, а надеждата за вечен живот в рай на земята е просто блян. (1 Коринтяни 15:14) От друга страна, ако тези събития са действителни, човечеството го очаква светло бъдеще, от което и ти можеш да бъдеш част. Тогава дали записаното в евангелията е истина, или е измислица?

КАКВО ПОКАЗВАТ ФАКТИТЕ?

За разлика от легендите евангелията се отличават с поразителна точност и съдържат много подробности. Те изобилстват с имена на истински места, много от които можем да посетим и днес. Евангелията разказват за действителни личности, чието съществуване е било потвърдено от светски историци. (Лука 3:1, 2, 23)

 Освен това светски писатели от I и II век са споменавали Исус. * Начинът, по който той умрял, както е описан в евангелията, съответства на римските методи на екзекуция по онова време. Също така събитията са описани достоверно и откровено, като някои от учениците на Исус дори са представени в неблагоприятна светлина. (Матей 26:56; Лука 22:24–26; Йоан 18:10, 11) Всички тези фактори ясно показват, че писателите на евангелията са били честни и точни в разказите си за Исус.

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ИСУС

Въпреки че като цяло хората вярват, че Исус е живял и е умрял, някои се съмняват във възкресението му. Дори апостолите му първоначално не повярвали, че Исус отново е жив. (Лука 24:11) Но всички съмнения се разсеяли, когато те и други ученици няколко пъти видели възкресения Исус. Всъщност при един от случаите присъствали над 500 очевидци. (1 Коринтяни 15:6)

С риск да бъдат арестувани и убити, учениците смело известявали възкресението на Исус на всички — дори на онези, които го били екзекутирали. (Деяния 4:1–3, 10, 19, 20; 5:27–32) Дали толкова много ученици щели да проявяват такава смелост, ако не били напълно сигурни, че Исус наистина е бил възкресен? Всъщност това, че възкресението на Исус е факт, е движещата сила зад влиянието на християнството в света — както в миналото, така и днес.

Записаното в евангелията за смъртта и възкресението на Исус отговаря на всички изисквания за едно достоверно историческо повествование. Ако внимателно го четеш, ще се убедиш, че тези събития са действителни. Убеждението ти ще се засили още повече, когато разбереш защо са се случили. Това ще бъде обсъдено в следващата статия.

^ абз. 7 Тацит, роден около 55 г., писал: „Христос, от когото идва названието [християни], понесъл най–тежкото наказание по време на управлението на Тиберий от ръцете на един от нашите управители, Понтий Пилат.“ За Исус писали също Светоний (I век), юдейският историк Йосиф Флавий (I век) и Плиний Млади, управител на Витиния (началото на II век).