Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

КАК ДА ИЗЛЕЗЕМ ОТ ПОРОЧНИЯ КРЪГ НА ОМРАЗАТА

3 | Освободи ума си от омразата

3 | Освободи ума си от омразата

Библейско учение:

„Преобразете се, като обновявате ума си, така че да докажете на себе си в какво се състои добрата, угодна и съвършена воля на Бога.“ (РИМЛЯНИ 12:2)

Какво означава:

Начинът ни на мислене е от значение за Бога. (Йеремия 17:10) Ето защо не е достатъчно само да избягваме злобната реч и постъпки. Тъй като омразата се заражда в ума и сърцето, трябва да изкореним всяка следа от омраза от мислите и чувствата си. Само тогава ще успеем „да се преобразим“ и да излезем от порочния кръг на омразата.

Какво можеш да направиш:

Помисли честно как гледаш на другите, особено на тези от различна раса или националност. Запитай се: „Какво е мнението ми за тях? Дали то е формирано от предразсъдъци, или от това, в което лично съм се уверил?“ Избягвай филми, забавления или материали в интернет, пропагандиращи насилие и омраза.

Библията може да ни помогне да освободим ума и сърцето си от омразата

Невинаги е лесно да имаме обективна преценка за собствените си мисли и чувства. Но Божието Слово може да ни помогне „да изследваме мислите и намеренията на сърцето“. (Евреи 4:12) Така че не спирай да изучаваш Библията и да сравняваш начина си на мислене с ученията ѝ. Стреми се да привеждаш мислите си в хармония със записаното в нея. Дори омразата да е като „здраво укрепление“ в ума и сърцето ти, с помощта на Божието Слово ще успееш да я победиш. (2 Коринтяни 10:4, 5)