Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Омразата ще изчезне завинаги!

Омразата ще изчезне завинаги!

Дори ако изкореним омразата от собственото си сърце, не можем да контролираме действията и нагласата на другите. Невинни хора продължават да са жертва на омраза. Какво тогава е трайното решение на проблема?

Единствено Йехова Бог може напълно и веднъж завинаги да премахне омразата в света днес. Точно това казва Библията, че ще направи той. (Притчи 20:22)

БОГ ЩЕ ПРЕМАХНЕ ПРИЧИНИТЕ ЗА ОМРАЗАТА

  1. 1. САТАНА ДЯВОЛЪТ. Бунтовният ангел Сатана е главният виновник за омразата, която виждаме днес. Бог ще го унищожи заедно с всички под негово влияние. (Псалм 37:38; Римляни 16:20)

  2. 2. ИЗПЪЛНЕНИЯТ С ОМРАЗА СВЯТ НА САТАНА. Бог ще премахне цялото зло в света, в това число корумпираните политици и религиозните водачи, които подклаждат омраза. Бог ще унищожи също алчната и покварена търговска система, която експлоатира хората. (2 Петър 3:13)

  3. 3. ЧОВЕШКОТО НЕСЪВЪРШЕНСТВО. Библията обяснява, че всички хора са наследили несъвършенството — склонността към погрешни мисли, чувства и действия. (Римляни 5:12) Една грешна склонност например е да таим и проявяваме омраза към другите. Бог ще помогне на хората да победят несъвършените склонности, така че всички следи от омразата да изчезнат завинаги. (Исаия 54:13)

БИБЛИЯТА ОБЕЩАВА СВЯТ БЕЗ ОМРАЗА

  1. 1. НИКОЙ НЯМА ДА ПОНАСЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ. Светът ще е управляван от Божието Царство — вечно и справедливо небесно управление. (Даниил 2:44) Предразсъдъците и нетолерантността ще изчезнат. Бог ще поправи всички несправедливости, които понасят хората днес. (Лука 18:7)

  2. 2. ВСЕКИ ЩЕ СЕ РАДВА НА МИР. Никой няма да страда вследствие на насилие или войни. (Псалм 46:9) Земята ще е сигурно място, на което ще живеят само миролюбиви хора. (Псалм 72:7)

  3. 3. ВСЕКИ ЩЕ ЖИВЕЕ ВЕЧНО В ИДЕАЛНИ УСЛОВИЯ. Всички жители на земята ще проявяват истинска любов към ближния. (Матей 22:39) Никой няма да страда емоционално, нито дори да се измъчва от неприятни мисли или спомени. (Исаия 65:17) Щом изчезне омразата, човечеството „ще се наслаждава на изобилие от мир“. (Псалм 37:11)

Копнееш ли да живееш в такъв свят? Още сега много хора се учат да побеждават омразата, като прилагат библейските принципи. (Псалм 37:8) Това важи за милиони Свидетели на Йехова по цял свят. Въпреки че са с различен произход, те са като любещо сплотено семейство. (Исаия 2:2-4)

Свидетелите на Йехова ще се радват да споделят с тебе какво са научили относно това как да се справяме с несправедливостите и дискриминацията. Наученото ще ти помогне постепенно да замениш всяка следа от омраза с любов. Ще разбереш как да се отнасяш добре към всички хора — дори към онези, които изглеждат неблагодарни или проявяват омраза. В резултат на това ще си по-щастлив сега и отношенията ти с другите само ще се подобряват. Преди всичко ще научиш какво можеш да направиш, за да живееш под управлението на Божието Царство, когато вече няма да има омраза. (Псалм 37:29)