Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Защо има толкова много омраза?

Защо има толкова много омраза?

Защо в света има такъв порочен кръг на омраза? За да намерим отговора, е нужно първо да разберем какво е омраза, защо хората започват да мразят и как се разпространява омразата.

Какво е омраза?

Омразата е чувство на силно отрицателно отношение или крайна враждебност към друг човек или група от хора. Тя е неприязън, която продължава дълго време.

ЗАЩО ХОРАТА ЗАПОЧВАТ ДА МРАЗЯТ

Хората започват да мразят поради най-различни причини. Често омразата към другите не е заради това, което правят, а заради това кои са те. Мразените са смятани за лоши, склонни да създават неприятности или неспособни да се променят. На тях може да се гледа като на по-нисши, като на заплаха или като на причина за проблеми. Онези, които изпитват омраза към другите, може да са били жертва на насилие, несправедливост или на нещо друго, което е породило в тях враждебни чувства.

КАК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ОМРАЗАТА

Човек може да мрази другите, без дори някога да е имал личен контакт с тях. Например може несъзнателно да възприеме предубедените възгледи на близките си и на тези, които уважава. Така омразата лесно се разпространява и се превръща в общ възглед на цяла група от хора.

Като разберем колко заразна е омразата, ни става ясно защо е обхванала толкова много хора. Но за да изчезне напълно ширещата се омраза днес, трябва да се стигне до корена на проблема. Той е разкрит в Библията.

БИБЛИЯТА РАЗКРИВА КАК СЕ Е ПОЯВИЛА ОМРАЗАТА

ЗЛОБНАТА ОМРАЗА НЕ ВОДИ НАЧАЛОТО СИ ОТ ХОРАТА. Тя се появила, когато един ангел в небето, който по-късно бил наречен Сатана Дявола, се разбунтувал срещу Бога. Дяволът станал убиец още в началото на бунта си. Като „лъжец и баща на лъжата“, той продължава да подстрекава хората към омраза и агресия. (Йоан 8:44; 1 Йоан 3:11, 12) Библията го описва като злобен, разярен и агресивен. (Йов 2:7; Откровение 12:9, 12, 17)

НЕСЪВЪРШЕНИТЕ ХОРА СА НАСЛЕДИЛИ СКЛОННОСТТА ДА МРАЗЯТ. Първият човек Адам тръгнал по стъпките на Сатана. В резултат на това всички хора наследяват греха и несъвършенството. (Римляни 5:12) Първият син на Адам, Каин, от омраза убил собствения си брат Авел. (1 Йоан 3:12) Вярно е, че много хора проявяват любов и състрадание, но заради наследения грях мнозина са склонни към егоизъм, завист и гордост — качества, които подхранват омразата. (2 Тимотей 3:1-5)

НЕТОЛЕРАНТНОСТТА БЛАГОПРИЯТСТВА ОМРАЗАТА. Светът, в който живеем, подхранва омраза, като насърчава към безмилостност и жестоко отношение. Нетолерантността, предразсъдъците, нагрубяващата реч, насилието и вандализмът процъфтяват, защото „целият свят лежи във властта на Злия“, Сатана Дявола. (1 Йоан 5:19)

Библията обаче посочва не само как се е появила омразата, но и как да я надвием.