СТРАЖЕВА КУЛА Бр. 1, 2020 | В търсене на истината

Библията дава достоверни отговори на някои от най–важните житейски въпроси.

В търсене на истината

В този свят на недоверие и заблуди има начин, по който можеш да намериш надеждни отговори на основните житейски въпроси.

Библията — достоверен източник

Можеш да си напълно уверен, че записаното в Библията заслужава доверието ти.

Истината за Бога и Исус Христос

Каква е разликата между Йехова Бог и Исус Христос?

Истината за Божието Царство

Писанието ни разкрива Царя на Божието Царство, както и факти за мястото, владетелите и поданиците му.

Истината за бъдещето

Укрепи надеждата си в Божиите обещания за бъдещето на земята и хората.

Какво ти носи истината

Истината от Божието Слово носи много ползи.