ПРОБУДЕТЕ СЕ! Бр. 1, 2020 | Овладей стреса

Стресът става все повече. Но можеш да направиш много, за да го овладееш.

Под стрес ли си?

Има много неща, които можеш да направиш, за да не те превъзмогне стресът.

Какво причинява стрес?

Обърни внимание на някои причини за стрес и виж дали се отнасят за тебе.

Какво е стрес?

Стресът е част от живота. Виж как се отразява прекаленият стрес на тялото.

Как да се справиш със стреса?

Обърни внимание на някои практични принципи, които могат да ти помогнат да се справяш със стреса и дори да го намалиш.

Възможен е живот без стрес

Сами не бихме могли да премахнем всичко, което ни натоварва, но Йехова може.

„Спокойното сърце е живот за тялото“

От тези думи в Притчи 14:30 личи непреходната мъдрост на Библията.