Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

УПРАВЛЕНИЕ, КОЕТО ЩЕ ПРЕМАХНЕ ПРЕЧКАТА

„Мирът ... няма да има край“

„Мирът ... няма да има край“

ООН популяризира идеята за „глобално гражданство“, с цел да насърчи международното сътрудничество, зачитането на човешките права и опазването на планетата. Каква е причината? „Климатичните промени, организираната престъпност, нарастващото неравенство, нерешените конфликти, масовото разселване на хора, глобалният тероризъм, заразните болести и подобни заплахи не признават ... граници“, писал Махер Насър в списанието на ООН (UN Chronicle).

Други стигат дори по–далеч, като твърдят, че трябва да има световно правителство. На това мнение били и италианският философ, поет и политик Данте Алигиери (1265–1321) и физикът Алберт Айнщайн (1879–1955). Данте смятал, че не може да съществува траен мир в политически разединен свят. Цитирайки Исус Христос, той казал, че ако е разединено, едно царство не може да устои. (Лука 11:17)

Малко след Втората световна война, в която били използвани две атомни бомби, Алберт Айнщайн написал отворено писмо до Общото събрание на ООН. Той казал: „ООН трябва възможно най–бързо да създаде нужните условия за международна сигурност, като положи основата за действително световно правителство.“

Можем ли обаче да сме сигурни, че политиците в такова могъщо правителство няма да са корумпирани или неспособни и няма да потискат хората? Или ще са също толкова лоши управници, колкото някои други преди тях? Тези въпроси ни напомнят за думите на британския историк лорд Актън, който казал: „Властта покварява, а абсолютната власт покварява абсолютно.“

Все пак, за да се радваме на истински мир и разбирателство, трябва да сме обединени. Но как да се постигне тази цел? Реалистична ли е изобщо? Да, и според Библията тя ще бъде постигната! Как? Не от световно правителство, съставено от корумпирани политици, а посредством форма на управление, установена от Бога. Чрез нея Бог ще упражни своето право да владее над творението си. Какво е това управление? Библията го нарича „Божието царство“. (Лука 4:43)

„НЕКА ДОЙДЕ ТВОЕТО ЦАРСТВО“

Исус Христос имал предвид именно Божието Царство, когато казал в молитвата „Отче наш“: „Нека дойде твоето царство. Нека бъде твоята воля ... на земята.“ (Матей 6:9, 10) Да, това Царство ще се погрижи на земята да бъде извършена волята на Бога, а не на жадни за власт или себелюбиви хора.

Божието Царство е наречено също „небесно царство“. (Матей 5:3) Защо? Защото ще упражнява своята власт над земята от небето, а не от земята. Помисли само — това световно управление няма да изисква материална или финансова подкрепа. Какво облекчение ще е това за човешките му поданици!

Божието Царство, както подсказва името му, е царско управление. Царят на това Царство е Исус Христос, който е получил властта си от Бога. В Библията се казва за Исус:

  • „Княжеската власт ще бъде на раменете му. ... Княжеската му власт ще се разпростира надалече и мирът ... няма да има край.“ (Исаия 9:6, 7)

  • „На него бяха дадени властта, славата и царството, за да му служат всички народи, племена и езици. Неговото управление ... никога няма да премине.“ (Даниил 7:14)

  • „Царството на света стана царство на нашия Господар [Бог] и на неговия Христос.“ (Откровение 11:15)

В изпълнение на Исусовата молитва Божието Царство ще извърши напълно волята на Бога на земята. Под управлението му цялото човечество ще се учи как да се грижи за планетата ни, за да бъде тя отново в добро състояние и да гъмжи от живот.

Преди всичко Божието Царство ще образова своите поданици, като ги учи на едни и същи стандарти. Няма да има вражди и разделения. Както се казва в Исаия 11:9, „те вече няма да причиняват вреда, нито ще вършат зло ..., защото земята ще бъде изпълнена с познание за Йехова, както водата изпълва морето“.

Тогава жителите на земята наистина ще бъдат такива, каквито иска ООН — миролюбиви глобални граждани. Според Псалм 37:11 те „ще се наслаждават на изобилие от мир“. С времето думи като „престъпност“, „замърсяване“, „бедност“ и „война“ ще изчезнат от речника ни. Но кога ще се случи това? Кога Божието Царство ще поеме властта над земята? Как ще го направи? И какво ще донесе това Царство лично на тебе? Нека видим.