Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

КАК ПРОБЛЕМЪТ ЩЕ БЪДЕ РЕШЕН НАПЪЛНО

Под управлението на Божието Царство „ще има изобилие от мир“

Под управлението на Божието Царство „ще има изобилие от мир“

Скоро благодарение на дългоочакваното Божие Царство — световно управление, установено от самия Бог — ще се радваме на мир и разбирателство по цялата земя. Както се обещава в Псалм 72:7, „ще има изобилие от мир“. Но кога Царството ще поеме властта над земята? Как ще го направи? И какво ще донесе лично на тебе?

КОГА ЩЕ ДОЙДЕ БОЖИЕТО ЦАРСТВО?

Библията предсказала някои забележителни събития, които щели да показват, че Божието Царство ще дойде скоро. Тези събития образуват многосъставен „знак“, който включва войни по целия свят, глад, болести, много земетресения и увеличаване на престъпността. (Матей 24:3, 7, 12; Лука 21:11; Откровение 6:2–8)

Друго пророчество гласи: „В последните дни ще настъпят особено тежки времена. Защото хората ще обичат само себе си, ще обичат парите, ще бъдат ... непослушни на родителите, неблагодарни, нелоялни, безсърдечни, ще са чужди на всякакво разбирателство, клеветници, без самоконтрол, свирепи, без любов към добротата, ... надути, ще обичат удоволствията, вместо да обичат Бога.“ (2 Тимотей 3:1–4) Вярно е, че винаги е имало хора с такива черти, но днес те са навсякъде.

Тези пророчества започнали да се изпълняват през 1914 г. Различни историци, държавници и писатели са коментирали как се е променил светът след тази година. Например датският историк Петер Мунк писал: „Избухването на войната през 1914 г. е големият повратен момент в човешката история. От една светла епоха на прогрес ... навлязохме в ера на бедствия, ужас, омраза и повсеместна несигурност.“

Хубавото обаче е, че тези събития са като буря, след която ще настъпи затишие. Те показват, че Царството ще започне да владее над земята много скоро. Описаният от Исус знак за края съдържал следния положителен аспект: „Тази добра новина за царството ще бъде проповядвана по целия свят за свидетелство на всички народи, и тогава ще дойде краят.“ (Матей 24:14)

Тази добра новина е главната тема на посланието, което разпространяват Свидетелите на Йехова. Основното им списание е озаглавено „Стражева кула — известява Царството на Йехова“. В него редовно се обсъждат чудесните неща, които Божието Царство ще направи за човечеството и за земята.

КАК БОЖИЕТО ЦАРСТВО ЩЕ ПОЕМЕ ВЛАСТТА НАД ЗЕМЯТА?

Отговорът включва следните 4 важни факта:

  1. Божието Царство няма да управлява чрез политическите водачи на днешния свят, нито ще ги използва за свои представители.

  2. В опит да задържат властта, политическите водачи нелепо ще се противопоставят на Божието Царство. (Псалм 2:2–9)

  3. Божието Царство ще трябва да унищожи човешките правителства, които искат да продължават да властват над хората. (Даниил 2:44; Откровение 19:17–21) Този последен световен конфликт се нарича Армагедон. (Откровение 16:14, 16)

  4. Всички, които доброволно се подчинят на Божието Царство, ще бъдат запазени по време на Армагедон и след това ще живеят в мирен нов свят. Те ще съставят, както го нарича Библията, едно „голямо множество“, вероятно наброяващо милиони. (Откровение 7:9, 10, 13, 14)

КАКВО ЩЕ ДОНЕСЕ БОЖИЕТО ЦАРСТВО ЛИЧНО НА ТЕБЕ?

Първата стъпка да станем поданици на Божието Царство, е образованието. Исус казал в молитва към Бога: „За да получат вечен живот, трябва да опознаят тебе, единственият истински Бог, и онзи, когото ти изпрати, Исус Христос.“ (Йоан 17:3)

Хората, които опознаят Йехова Бог като личност, имат полза в много отношения. Да видим две от тях: Първо, те развиват силна вяра в него. Заради тази вяра, основана на доказателства, те са убедени, че Божието Царство е нещо реално и че скоро ще започне да управлява. (Евреи 11:1) Второ, тяхната любов към Бога и ближните става по–силна. Любовта им към Бога ги подбужда да му се подчиняват от сърце. А любовта към ближните ги подтиква да прилагат Исусовите думи, по–известни като „златното правило“: „Както искате хората да постъпват с вас, така постъпвайте и вие с тях.“ (Лука 6:31)

Като любящ Баща, нашият Създател иска най–доброто за нас. Той иска да се радваме на това, което Библията нарича „истинския живот“. (1 Тимотей 6:19) Животът ни днес не е „истинският живот“. Милиони просто водят борба за оцеляване. За да придобием представа за „истинския живот“, нека разгледаме някои от чудесните неща, които ще направи Божието Царство за поданиците си.

Под управлението на Божието Царство хората ще са в безопасност и ще имат изобилие от храна