Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Родителите учат децата си на любов чрез своя пример

СТЪПКА КЪМ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕЧКАТА

Морално образование

Морално образование

По време на училищна екскурзия няколко момчета били обвинени в сексуален тормоз над техен съученик. Всички те били от елитно частно училище в Канада. След случая журналистът Ленард Стърн писал: „Преимуществата на интелекта, образованието и социалното положение не имунизират младите срещу лоши постъпки.“ (Ottawa Citizen)

Стърн добавил: „Нормално е човек да очаква най–важното за един родител да е моралното развитие на детето му. В действителност обаче за много родители, изглежда, академичният или финансовият успех е по–важен.“

Вярно е, че придобитите в училище знания са важни. Но дори най–доброто светско образование не може да помогне на човек да се пребори с погрешните желания и лошите склонности. Къде тогава да получим образование, което да ни помогне в тази област, тоест да ни осигури морално ръководство?

ОБРАЗОВАНИЕ, КОЕТО ОСИГУРЯВА ДУХОВНО И МОРАЛНО РЪКОВОДСТВО

Библията е като огледало. Когато се оглеждаме в нея, виждаме по–ясно ограниченията и слабостите си. (Яков 1:23–25) Но тя постига и още нещо — помага ни да правим нужните промени, да развиваме качества, които допринасят за истински мир и разбирателство. Сред тях са доброта, милост, търпение, самоконтрол и любов. За любовта дори се казва, че „свързва всичко по съвършен начин“. (Колосяни 3:14) Защо това качество е толкова специално? Обърни внимание какво казва Библията за него.

  • „Любовта е дълготърпелива и милостива. Любовта не завижда, не се хвали, не се възгордява, не се държи неприлично, не търси изгода за себе си, не се раздразнява, не е злопаметна, не се радва на неправедността [злото], но се радва на истината, понася всичко, ... издържа всичко. Любовта никога не престава.“ (1 Коринтяни 13:4–8)

  • „Любовта не причинява зло на ближния.“ (Римляни 13:10)

  • „Преди всичко изпитвайте силна любов един към друг, защото любовта покрива множество грехове.“ (1 Петър 4:8)

Как се чувстваш, когато си сред хора, които те обичат? Изпитваш сигурност, спокойствие и се чувстваш в безопасност, защото знаеш, че те ти желаят най–доброто и никога не биха те наранили умишлено.

Любовта може също да подбуди хората да правят жертви и дори промени в начина си на живот заради другите. Например, когато един мъж, когото ще наречем Джордж, станал дядо, той много искал да прекарва време с внучето си. Но имало един проблем. Джордж бил страстен пушач, а зет му не искал той да пуши край бебето. Какво направил Джордж? Макар че пушел от 50 години, той отказал цигарите заради своя внук. Само каква сила има любовта!

Библията ни помага да развиваме хубави качества, като доброта, милост и особено любов

Любовта е качество, на което можем да се научим. Родителите имат важна роля да учат децата си как да обичат. Те ги хранят, защитават ги и се грижат за тях, когато са болни или се наранят. Добрите родители разговарят с децата си, учат ги, предават им хубави принципи за правилно и погрешно и ги поправят, когато се налага. Освен това добрите родители дават добър пример, на който децата могат да подражават.

За жалост някои не успяват да се справят с отговорностите си като родители. Означава ли това, че животът на децата им е обречен на провал? Съвсем не! Мнозина на зряла възраст, включително хора, израснали в проблемно семейство, са направили невероятни промени в живота си и са станали грижовни и отговорни. Както ще видим в следващата статия, сред тях има дори такива, които са били смятани за непоправими.