Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВАШИТЕ ДАРЕНИЯ

Точки, които променят живота

Точки, които променят живота

1 ОКТОМВРИ 2021

 „Вероятно много от нашите читатели познават хора, които са слепи — се казва в „Стражева кула“ от 1 юни 1912 г. — Те могат да получат безплатни материали за четене. ... Тази литература е отпечатана с релефни символи, които слепите могат да четат.“ Списанието добавя: „Много от слепите са изключително благодарни за посланието, че идват славни благословени дни.“

 Когато били написани тези думи, все още нямало универсална брайлова система на английски език. Но дори тогава Свидетелите на Йехова разпространявали библейската истина „с релефни символи“, тоест с брайлово писмо. И все още го правим! Понастоящем имаме брайлови издания на повече от 50 езика. Как се произвеждат те?

Група от една до шест релефни точки представлява един символ. Точките за всеки символ са разположени в клетка с шест позиции

Транскрибиране и щамповане

 Първата стъпка в създаването на брайлово издание е текстът да се транскрибира с брайлова азбука. „В миналото използвахме външен софтуер за брайлова транскрипция, но той не поддържаше всички езици, които ни трябваха — обяснява Майкъл Милън, който работи в Службата за обработка на текст в Патерсън (щата Ню Йорк). — Сега използваме Watchtower Translation System, която поддържа брайлова транскрипция на повечето езици. Смятам, че никъде другаде няма такава програма.“

 Освен основния текст брайловата литература включва също и описание на илюстрациите. Например брайловото издание на „Радвай се на живота вечно!“ описва корицата по следния начин: „Мъж тръгва по криволичещ път сред красива растителност, хълмове и планини.“ Ямшет, който е сляп помощник-служител и пионер, казва: „За мене тези описания на илюстрациите са безценни.“

 След транскрибирането файловете се изпращат до клоновете, които изработват брайлови издания. Там изданието се щампова върху устойчива хартия, която не се перфорира по време на процеса и не губи формата си след продължителна употреба. После страниците се събират, подвързват се със спирала и се изпращат с редовната поръчка за литература на сборовете или като „безплатни материали за слепите“, ако пощата предлага тази услуга. Когато е необходимо, клоновете дори осигуряват експресна доставка, така че братята, които са слепи или с нарушено зрение, да имат навреме изданията за събрание.

 Цялата тази работа изисква много време и средства. Всъщност печатницата ни в Уолкил (щата Ню Йорк) прави 50 000 стандартни Библии за същото време, за което се щамповат само 2 брайлови Библии. Всяка Библия с второ ниво английска брайлова азбука a се състои от 25 тома и необходимите за производството им материали струват 123 пъти повече от тези, които са нужни за производството на една стандартна Библия. Само кориците за комплект от 25 тома струват около 150 щатски долара!

„Превод на новия свят” с второ ниво английска брайлова азбука се състои от 25 тома!

 Как гледат на работата си участващите в подготовката на брайловите издания? Надя, която служи в Южноафриканския клон, казва: „Братята и сестрите, които са слепи или с нарушено зрение, нямат лесен живот и за мене е привилегия да правя нещо, което им помага. Личи си, че Йехова много ги обича.“

„Научи се да четеш брайлово писмо“

 Но как стои въпросът, ако слепият човек не може да чете брайловата азбука? Преди няколко години издадохме на английски брошурата „Научи се да четеш брайлово писмо“, която съдържа както брайлови символи, така и отпечатан текст. Тя е предвидена да се използва едновременно от зрящ и от сляп човек и е част от комплект, включващ шило и плоча. С помощта на тези инструменти ученикът щампова сам всеки от брайловите символи. Тези упражнения му помагат по-лесно да запомни и да разпознава чрез докосване различните символи.

„Направо съм пристрастена“

 Каква полза са извлекли от тези издания братята и сестрите, които са слепи или с нарушено зрение? Ернст, който живее в Хаити, посещавал събранията, без да има брайлови издания. Затова трябвало да разчита основно на паметта си, за да изнася задачи и да дава отговори. Той споделя: „Сега мога да вдигна ръка и да се изкажа по всяко време. Чувствам се наистина част от сбора. Всички получаваме същата духовна храна!“

 „Нашите издания са много по-ясни от другата брайлова литература, която съм чел — казва Ян, старейшина от Австрия, който има нарушено зрение и води Изучаването на „Стражева кула“ и Изучаването на Библията в сбора. — Например изданията ни имат номер на страниците, лесни за намиране бележки под линия и точни описания на илюстрациите.“

 Сонок е сляпо-глуха пионерка от Южна Корея. В миналото тя разчитала на тактилно-жестов превод на събранията, но сега може сама да чете брайловите помагала за изучаване на Библията. Тя казва: „Други брайлови издания понякога са трудни за четене, защото липсват точки, линиите са изкривени или хартията е твърде тънка. Но Свидетелите на Йехова използват по-качествена хартия и точките са по-изпъкнали, което прави текста по-лесен за четене.“ Сонок добавя: „В миналото изучавах библейските издания само с помощта на други хора. Сега обаче мога да изучавам сама. Радвам се, че имам възможност да се подготвям за седмичните ни събрания и да участвам пълноценно в тях. Чета всички наши брайлови издания — направо съм пристрастена към тях.“

 Подобно на печатните ни издания нашата брайлова литература съдържа следния текст: „Това издание не е предназначено за продажба. Неговото разпространяване е част от световна библейска образователна дейност, поддържана от доброволни дарения.“ Благодарим ви, че правите такива дарения посредством методите, описани на сайта donate.jw.org. Вашата щедрост дава възможност духовната храна да стига до всички, включително до хората, които са слепи или с нарушено зрение.

a В някои брайлови системи думите са съкратени, за да се спести място. Например при второ ниво брайлово писмо често срещаните думи и комбинации от букви са съкратени. Затова книга с второ ниво брайлова азбука е по-малка от книга с първо ниво.