Стани приятел на Йехова (песни)

Обичай всички хора

Защо е важно да обичаме хора от всякакъв произход?

Почитай възрастните

Как можеш да покажеш почит към възрастните, които от години служат на Йехова?

Научи библейските книги (1 част)

Научи как са подредени книгите в Еврейските писания от Битие до Исаия.

Научи библейските книги (2 част)

Научи как са подредени книгите в Еврейските писания от Йеремия до Малахия.

Проявявай признателност

Как можеш да проявяваш признателност към онези, които правят нещо за тебе?

Научи библейските книги (3 част)

Научи как са подредени книгите в Християнските гръцки писания от Матей до Откровение.

Животът на Исус

Какво направил Исус, докато бил на земята, и какво ще направи скоро?

Естир била смела

Естир се застъпила за доброто. Ти можеш да направиш същото!

Пътувам с приятелите на Йехова

Пътувай из страниците на Библията.

Хайде на конгрес!

Време е да ходим на конгрес! Вълнуваш ли се?

Давид — пример за мене

От ранна възраст Давид се приближавал до Йехова и му се доверявал и продължил да го прави през целия си живот.