Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 3 ЧАСТ

Разрешаване на проблемите

Разрешаване на проблемите

„Изпитвайте силна любов един към друг, защото любовта покрива множество грехове.“ (1 Петър 4:8)

С началото на съвместния живот между брачните партньори може да възникнат проблеми. Понякога те се дължат на различия във възпитанието, характера и начина на мислене. Освен това проблеми може да се породят под влиянието на външни фактори и неочаквани ситуации.

Мнозина бягат от действителността, но Библията ни съветва да се изправяме срещу проблемите. (Матей 5:23, 24) Ако прилагате библейските принципи, ще решавате проблемите по най–добрия начин.

 1 ОБСЪДЕТЕ ПРОБЛЕМА

КАКВО СЕ КАЗВА В БИБЛИЯТА: „Има време ... за говорене.“ (Еклисиаст 3:1, 7) Отдели време да обсъдиш проблема с брачния си партньор. Честно признай как се чувстваш и какво мислиш по въпроса. Винаги ‘говори истината’. (Ефесяни 4:25) Дори и да си ядосан, се въздържай да спориш. Ако говориш спокойно, разговорът няма да прерасне в кавга. (Притчи 15:4; 26:20)

Дори и да не си съгласен с партньора си, бъди мил и не забравяй да проявяваш любов и уважение към него. (Колосяни 4:6) Решавайте проблемите възможно най–скоро и не спирайте да общувате един с друг. (Ефесяни 4:26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  • Избери подходящия момент да обсъдиш проблема.

  • Когато партньорът ти говори, не бързай да го прекъсваш. И ти ще имаш възможност да се изкажеш.

 2 СЛУШАЙ С РАЗБИРАНЕ

КАКВО СЕ КАЗВА В БИБЛИЯТА: „Проявявайте нежна привързаност един към друг. Бъдете първи в оказването на почит помежду си.“ (Римляни 12:10) Много е важно как слушаш. Опитай се да разбереш гледната точка на брачния си партньор, като ‘проявяваш съчувствие и смирение’. (1 Петър 3:8; Яков 1:19) Не се преструвай, че слушаш. Когато е възможно, остави онова, с което се занимаваш, и отдай цялото си внимание на своя партньор. Ако не е удобно, го помоли да обсъдите въпроса по–късно. Гледай на брачния си партньор като на съотборник, а не като на противник. Така няма прибързано да се обиждаш. (Еклисиаст 7:9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  • Слушай непредубедено дори ако онова, което чуваш, не ти харесва.

  • Опитай се да разбереш какво се крие зад думите на брачния ти партньор. Вземи предвид езика на тялото му и тона на гласа му.

3 ПРИДЪРЖАЙТЕ СЕ КЪМ РЕШЕНИЕТО

КАКВО СЕ КАЗВА В БИБЛИЯТА: „От всеки труд има полза, а празните приказки водят до оскъдица.“ (Притчи 14:23) Не е достатъчно да намерите добро решение на проблема. Необходимо е да се придържате към решението. За тази цел може да са нужни усилия от ваша страна, но несъмнено ще си заслужава. (Притчи 10:4) Ако действате като екип, ще получите „добро възнаграждение за труда си“. (Еклисиаст 4:9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  • Определете какво може да направи всеки от вас за решаването на проблема.

  • От време на време обсъждайте какво сте постигнали.