Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 5 ЧАСТ

Общуване с роднините

Общуване с роднините

„Облечете се с ... милост, смирение, мекота и дълготърпение.“ (Колосяни 3:12)

Бракът поставя началото на едно ново семейство. Макар че винаги ще обичаш и уважаваш родителите си, сега брачният ти партньор е най–важният човек за тебе. На някои от твоите роднини може да им е трудно да свикнат с това. Но библейските принципи могат да ти помогнат да постигнеш равновесие между отношенията с роднините и с брачния ти партньор.

 1 РАЗВИЙ ПРАВИЛЕН ВЪЗГЛЕД

КАКВО СЕ КАЗВА В БИБЛИЯТА: „Почитай баща си и майка си.“ (Ефесяни 6:2) Независимо от възрастта си, трябва винаги да почиташ и уважаваш родителите си. Необходимо е да помниш, че като син или дъщеря, брачният ти партньор също е длъжен да обръща внимание на своите родители. „Любовта не е ревнива“, затова не се чувствай застрашен от взаимоотношенията на брачния ти партньор с неговите родители. (1 Коринтяни 13:4, бел. под линия; Галатяни 5:26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  • Избягвай да правиш изказвания като „Родителите ти винаги ме унижават“ или „Майка ти никога не харесва онова, което правя“.

  • Опитай се да видиш ситуацията от гледната точка на партньора си.

 2 БЪДИ ТВЪРД, КОГАТО Е НЕОБХОДИМО

КАКВО СЕ КАЗВА В БИБЛИЯТА: „Мъжът ще остави баща си и майка си и ще се обвърже с жена си, и те ще станат една плът.“ (Битие 2:24) Когато се ожениш, родителите ти може все още да се чувстват отговорни за тебе и да се интересуват от брака ти повече, отколкото е необходимо.

Заедно с брачния ти партньор определете какви граници да поставите в отношенията с родителите ви и любещо разговаряйте с тях по този въпрос. Бъдете открити и директни, но без да сте груби. (Притчи 15:1) Качества като смирение, мекота и дълготърпение ще ви помогнат да развиете сърдечни взаимоотношения с роднините си и „да проявявате търпимост един към друг в любов“. (Ефесяни 4:2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  • Ако намесата на роднините в живота ви те притеснява, обсъди въпроса с брачния си партньор в спокойна атмосфера.

  • Заедно решете как да подходите.