Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 9 ЧАСТ

Покланяйте се на Йехова като семейство

Покланяйте се на Йехова като семейство

„Поклонете се на онзи, който направи небето и земята.“ (Откровение 14:7)

Както разбра от тази брошура, Библията осигурява много принципи, които могат да помогнат на тебе и семейството ти. Йехова иска да си щастлив. Той обещава, че ако поставяш службата за него на първо място, ‘всичко останало ще ти бъде прибавено’. (Матей 6:33) Йехова наистина иска да бъдеш негов приятел. Възползвай се от всяка възможност да укрепваш приятелството си с него. Това е най–голямата привилегия, която човек може да има. (Матей 22:37, 38)

 1 УКРЕПВАЙТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА СИ С ЙЕХОВА

КАКВО СЕ КАЗВА В БИБЛИЯТА: „Ще ви бъда баща, а вие ще ми бъдете синове и дъщери — казва Йехова.“ (2 Коринтяни 6:18) Бог иска да станеш негов близък приятел. Молитвата е един начин, по който можеш да направиш това. Йехова ни подканя ‘да се молим непрестанно’. (1 Солунци 5:17) Той се радва да споделяш с него най–съкровените си мисли и тревогите си. (Филипяни 4:6) Като се молиш заедно с членовете на семейството си, те ще разберат колко реален е Бог за тебе.

Освен да говориш на Бога в молитва, е важно и да го слушаш. Можеш да правиш това, като изучаваш неговото Слово и основаните на Библията издания. (Псалм 1:1, 2) Размишлявай върху онова, което научаваш. (Псалм 77:11, 12) Необходимо е също редовно да посещаваш християнските събрания. (Псалм 122:1–4)

Друг важен начин да укрепиш приятелството си с Йехова е да говориш на другите за него. Колкото повече правиш това, толкова по–близък ще бъдеш с Бога. (Матей 28:19, 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  • Всеки ден отделяйте време за четене на Библията и молитва.

  • Като семейство, поставяйте духовните дейности пред развлеченията и почивката.

2 НАМИРАЙТЕ РАДОСТ В СЕМЕЙНОТО ПОКЛОНЕНИЕ

КАКВО СЕ КАЗВА В БИБЛИЯТА: „Приближете се до Бога и той ще се приближи до вас.“ (Яков 4:8) Необходимо е да направите програма за семейно поклонение и да я следвате. (Битие 18:19) Но се изисква и още нещо. Бог трябва да присъства в ежедневния ви живот. Засилвайте връзката си с Йехова, като говорите за него, ‘когато седите в къщата си, когато ходите по пътя, когато лягате и когато ставате’. (Второзаконие 6:6, 7) Поставете си за цел да подражавате на Исус Навиев, който казал: „Аз и моят дом ще служим на Йехова!“ (Исус Навиев 24:15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  • Следвайте редовна програма за изучаване, съобразена с нуждите на всеки член на семейството.