Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 6 ЧАСТ

Когато в семейството се появи бебе

Когато в семейството се появи бебе

„Децата са наследство от Йехова.“ (Псалм 127:3)

Раждането на едно дете може да донесе както радост, така и безпокойство за новите родители. Те може да са изненадани колко време и сили са необходими, за да се грижат за своето бебе. Липсата на сън и емоционалните промени може да създадат напрежение между брачните партньори. Необходимо е и двамата да полагат усилия, така че да се грижат за своето дете и да запазят брака си. Как библейските принципи може да са от помощ в това отношение?

 1 ПРОЯВЯВАЙТЕ РАЗБИРАНЕ

КАКВО СЕ КАЗВА В БИБЛИЯТА: „Любовта е дълготърпелива и милостива. Любовта ... не се раздразнява.“ (1 Коринтяни 13:4, 5) Съвсем естествено е като майка да съсредоточаваш цялото си внимание върху бебето. Но твоят съпруг може да започне да се чувства пренебрегнат. Затова не забравяй, че той също се нуждае от вниманието ти. С търпение и мекота му показвай, че е нужен и че има важна роля в грижите за детето.

„Мъже, живейте с жените си според познанието.“ (1 Петър 3:7) Като съпруг, е нужно да разбереш, че жена ти ще отделя повечето от силите си за бебето. Тя има нови отговорности и може да е напрегната, изтощена или дори да преминава през период на депресия. Понякога може да ти се ядоса, но се опитай да останеш спокоен, тъй като „който не бърза да се гневи, е по–добър от силен мъж“. (Притчи 16:32) Проявявай проницателност и осигурявай на съпругата си подкрепата, от която се нуждае. (Притчи 14:29)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  • За бащата: Помагай на съпругата си в грижите за бебето дори и през нощта. Намали времето, което отделяш за други дейности, така че да си повече с жена си и бебето.

  • За майката: Когато съпругът ти предложи да ти помогне в грижите за бебето, приеми помощта му. Ако не се справи много добре, не го критикувай, а любезно му покажи какво да направи.

 2 УКРЕПВАЙТЕ ВРЪЗКАТА СИ

КАКВО СЕ КАЗВА В БИБЛИЯТА: „Те ще станат една плът.“ (Битие 2:24) Макар че имате нов член на семейството, трябва да помните, че с брачния ти партньор все още сте „една плът“. Затова полагайте усилия да укрепвате връзката помежду си.

Като съпруга, бъди благодарна за помощта и подкрепата на твоя съпруг. Несъмнено за него ще е много насърчително, ако изразяваш признателността си. (Притчи 12:18) Като съпруг, казвай на жена си колко много я обичаш и цениш. Хвали я за грижите, които полага за семейството. (Притчи 31:10, 28)

„Нека никой не търси своята полза, но ползата на другия.“ (1 Коринтяни 10:24) Винаги прави онова, което е най–добро за другия. Отделяй време да разговаряш с него, да го изслушваш и да го хвалиш. Не проявявай егоизъм във връзка със сексуалните отношения. Съобразявай се с нуждите на партньора си. В Библията се казва: „Не се лишавайте един другиго от дължимото, освен по взаимно съгласие.“ (1 Коринтяни 7:3–5) Затова честно и открито обсъди този въпрос с другия. Като проявяваш търпение и разбиране, ще укрепваш връзката си с него.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  • Отделяйте време само за вас двамата.

  • Чрез малки жестове показвай на брачния си партньор, че го обичаш. Например можеш да му оставиш бележка или да му купиш малък подарък.

 3 УЧЕТЕ БЕБЕТО

КАКВО СЕ КАЗВА В БИБЛИЯТА: „От най–ранно детство познаваш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение.“ (2 Тимотей 3:15) Планирайте как ще обучавате своето бебе. Още преди да се родят, децата имат забележителната способност да учат. Докато са в утробата, те могат да разпознават гласовете и да усещат емоциите на родителите си. Четете на детето още от най–ранна възраст. Макар и да не разбира много, това ще му помогне да обикне четенето, когато порасне.

Никога не е прекалено рано да започнете да го учите за Бога. Нека слуша молитвите ви към него. (Второзаконие 11:19) Когато играете заедно, можете да му говорите за Божиите творения. (Псалм 78:3, 4) Постепенно детето ще усети любовта ви към Йехова и то също ще го обикне.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  • Молете се за необходимата мъдрост да обучавате своето бебе.

  • Започнете да го учите от най–ранна възраст, като му повтаряте важни думи и изрази.