Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 7 ЧАСТ

Как да възпитаваш детето си

Как да възпитаваш детето си

„Всички тези думи, които ти заповядвам днес, нека да бъдат в сърцето ти. Постоянно учи децата си на тях.“ (Второзаконие 6:6, 7)

Когато създал семейната уредба, Йехова поверил на родителите отговорността за децата. (Колосяни 3:20) Следователно от тебе, като родител, се очаква да помогнеш на детето си да обикне Йехова и да стане отговорна личност. (2 Тимотей 1:5; 3:15) За тази цел е необходимо да разбереш какво има в сърцето на твоя син или дъщеря. Разбира се, собственият ти пример е много важен. Най–добрият начин да внедриш истините от Божието Слово в детето си е първо ти да ги вложиш в своето сърце. (Псалм 40:8)

 1 БЪДИ ДОСТЪПЕН

КАКВО СЕ КАЗВА В БИБЛИЯТА: „Нека всеки човек бъде бърз да слуша, а бавен да говори.“ (Яков 1:19) Несъмнено искаш детето ти да чувства, че може открито да говори с тебе. То трябва да знае, че си готов да го изслушаш, винаги когато има нужда от това. Създай спокойна атмосфера, така че детето лесно да сподели чувствата си. (Яков 3:18) Ако смята, че ще реагираш грубо или осъдително, може да не е напълно открито с тебе. Бъди търпелив и често уверявай детето си, че го обичаш. (Матей 3:17; 1 Коринтяни 8:1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  • Бъди на разположение, когато детето иска да говори.

  • Редовно разговаряй с него, а не само когато възникнат проблеми.

2 БЪДИ ПРОНИЦАТЕЛЕН

КАКВО СЕ КАЗВА В БИБЛИЯТА: „Който е прозорлив в делата си, намира добро.“ (Притчи 16:20) Понякога ще е нужно да разбереш какво стои зад думите на детето ти, какви са истинските му чувства. Младежите имат склонността да преувеличават или да казват неща, които не мислят. „Ако някой отговаря, преди да чуе, това е глупост и срам за него.“ (Притчи 18:13) Затова не бързай да се ядосваш. (Притчи 19:11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  • Не прекъсвай детето и не реагирай прекалено остро, независимо какво казва.

  • Припомни си как си се чувствал на неговата възраст и какво си смятал за важно.

 3 НЕ ПОКАЗВАЙТЕ РАЗНОГЛАСИЯТА СИ

КАКВО СЕ КАЗВА В БИБЛИЯТА: „Сине мой, слушай поуката на баща си и не отхвърляй съвета на майка си.“ (Притчи 1:8) Йехова е поверил отговорността за децата както на майката, така и на бащата. Необходимо е те да учат детето да ги уважава и да им е послушно. (Ефесяни 6:1–3) Децата могат да усетят, когато родителите не са „здраво обединени чрез едни и същи мисли“. (1 Коринтяни 1:10) Ако с брачния ти партньор сте на различно мнение по даден въпрос, се старайте да не го показвате пред детето, защото това може да подкопае авторитета ви като родители.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  • Обсъди с партньора си как ще възпитавате детето си.

  • Ако той има различно мнение по този въпрос, се опитай да разбереш гледната му точка.

 4 НАПРАВЕТЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

КАКВО СЕ КАЗВА В БИБЛИЯТА: „Възпитавай детето в подходящия за него път.“ (Притчи 22:6) Възпитаването на детето не бива да се оставя на случайността. Необходимо е предварително да обмислите как ще го обучавате и поправяте. (Псалм 127:4; Притчи 29:17) Да поправиш детето не означава просто да го накажеш. Необходимо е да му помогнеш да разбере причините за правилата. (Притчи 28:7) Помогнете на детето да развие любов към Божието Слово и да цени принципите в него. (Псалм 1:2) По този начин то ще обучи правилно съвестта си. (Евреи 5:14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  • Помогнете на детето да гледа на Йехова като на действителна личност, на която може да има доверие.

  • Учете го да разпознава и избягва опасностите в морално отношение, като например тези в интернет и социалните мрежи. Обяснете му как да се предпази от сексуален тормоз.

„Възпитавай детето в подходящия за него път“