Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Въведение

Въведение

Възможно ли е в днешните трудни времена да постигнем семейно щастие? Това не е лесно, но разполагаме с помощ. Макар че тази брошура не е наръчник за брака, тя съдържа надеждни библейски принципи и практични предложения. Прилагането им може да допринесе за щастието на цялото семейство.