Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 2 ЧАСТ

Бъдете лоялни един на друг

Бъдете лоялни един на друг

„Нека никой човек не разделя онова, което Бог е впрегнал в общ ярем.“ (Марко 10:9)

Йехова иска да постъпваме лоялно. (Псалм 18:25) Това е особено важно в брака, тъй като без лоялност няма доверие. А доверието, от своя страна, е онова, което засилва любовта между брачните партньори.

Днес лоялността в брака е подложена на изпитание. За да запазиш брака си, е необходимо да следваш два важни принципа.

 1 ПОСТАВИ БРАКА СИ НА ПРЕДЕН ПЛАН

КАКВО СЕ КАЗВА В БИБЛИЯТА: ‘Уверявайте се в това кои са по–важните неща.’ (Филипяни 1:10) Бракът ти е едно от най–важните неща в твоя живот и заслужава да му отделяш достатъчно време.

Йехова иска да си отдаден на брачния си партньор и заедно ‘да се радвате на живота’. (Еклисиаст 9:9) Никога не пренебрегвай своя партньор, а търси начини да го правиш щастлив. (1 Коринтяни 10:24) Уверявай го, че е нужен и ценен.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  • Старай се редовно да прекарваш време с брачния си партньор, като му отдаваш цялото си внимание.

  • Промени мисленето си от „аз“ на „ние“.

 2 ПАЗИ СЪРЦЕТО СИ

КАКВО СЕ КАЗВА В БИБЛИЯТА: „Всеки, който гледа една жена така, че да събуди в себе си страст към нея, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.“ (Матей 5:28) Ако някой продължава да мисли за неморални неща, в известен смисъл проявява нелоялност спрямо брачния си партньор.

Йехова отправя следното предупреждение: „Пази сърцето си.“ (Притчи 4:23; Йеремия 17:9) За тази цел е необходимо да пазиш очите си. (Матей 5:29, 30) Следвай примера на патриарха Йов, който сключил договор с очите си да не гледа със страст друга жена. (Йов 31:1) Бъди решен никога да не гледаш порнография и да не развиваш романтични чувства към някого, който не е брачният ти партньор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  • Ясно показвай на другите, че си силно привързан към брачния си партньор.

  • Съобразявай се с чувствата на своя партньор и незабавно прекрати всяка връзка, която би го накарала да се чувства неудобно.