Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

11 ГЛАВА

Помощ от Божиите ангели

Помощ от Божиите ангели

НЯКОИ хора казват, че вярват само в онова, което могат да видят. Но това не е разумно. Има много реални неща, които никога не сме виждали с очите си. Можеш ли да назовеш едно от тях? —

Какво ще кажеш за въздуха, който дишаме? Можем ли да го почувстваме? — Разтвори ръката си и духни върху дланта си. Почувства ли нещо? — Да, но не можеш да видиш въздуха, нали? —

Ние вече говорихме за духовните личности, които не можем да видим. Научихме, че някои от тях са добри, а други са лоши. Назови някои добри духовни личности, които не можем да видим. — Да, такива са Йехова Бог, Исус и добрите ангели. А има ли и лоши ангели? — Библията казва, че има. Кажи ми какво научи за тях. —

Едно от нещата, които знаем, е, че както добрите, така и лошите ангели са по–силни от нас. Великият учител знаел много за ангелите. Това е така, защото той самият бил ангел, преди да се роди като бебе на земята. Той живял с другите ангели в небето. Познавал милиони от тях. Дали всички те имат имена? —

Вече научихме, че Бог дал имена на звездите. Затова можем да сме сигурни, че и всички ангели имат имена. Знаем също, че могат да разговарят помежду си, защото в Библията се споменава за ‘езика на ангелите’. (1 Коринтяни 13:1) За какво мислиш, че говорят ангелите? Дали говорят за нас, които живеем на земята? —

Знаем, че ангелите на Сатан, или демоните, се опитват да ни накарат да не се подчиняваме на Йехова. Затова сигурно обсъждат как могат да направят това. Те искат да бъдем като тях, за да може Йехова да не харесва и нас. А какво да кажем за верните Божии ангели? Мислиш ли, че и те говорят за нас? — Да, те говорят за нас. Искат да ни помогнат. Нека да ти разкажа как някои Божии ангели са помогнали на хората, които обичат Йехова и му служат.

Например във Вавилон живял един мъж на име Даниил. Много от хората там не обичали Йехова. Те дори създали закон да бъде наказан всеки, който се моли на Йехова Бог. Но Даниил не престанал да се моли на Йехова. Знаеш ли как постъпили те с Даниил? —

Тези лоши хора хвърлили Даниил в една яма с лъвове. Там Даниил бил сам с няколко гладни лъва. Знаеш ли какво станало тогава? — Даниил казал, че ‘Бог изпратил ангела си да затвори устата на лъвовете’. Така той изобщо не бил наранен! Ангелите могат да направят чудесни неща за онези, които служат на Йехова. — Даниил 6:18–22.

Какво направил Бог, за да спаси Даниил?

Веднъж Петър бил в затвора. Сигурно си спомняш, че Петър бил приятел на великия учител Исус Христос. Някои хора не били доволни, когато Петър им казал, че Исус е Синът на Бога. Затова те хвърлили Петър в затвора. Той бил пазен от войници, за да не избяга. Дали някой можел да му помогне? —

Петър спял между двама пазачи и ръцете му били оковани във вериги. Но Библията казва: ‘Ето, един ангел от Бога дойде и килията се изпълни със светлина. Като побутна Петър отстрани, ангелът го събуди и му каза: ‘Ставай бързо!’

Как един ангел помогнал на Петър да излезе от затвора?

Тогава веригите паднали от ръцете на Петър! Ангелът му казал: ‘Облечи се, обуй си сандалите и върви след мене.’ Пазачите не можели да ги спрат, защото ангелът помагал на Петър. После те стигнали до една желязна врата и се случило нещо странно. Вратата се отворила сама! Ангелът освободил Петър, за да може да продължи да проповядва. — Деяния 12:3–11.

Могат ли Божиите ангели да помагат и на нас? — Да, могат. Дали това означава, че те никога няма да позволят да пострадаме? — Не, ангелите няма да ни предпазват, ако постъпваме неразумно. Но дори да не постъпваме неразумно, пак можем да бъдем наранени. Ангелите нямат задачата да ни пазят от такива неща. Вместо това Бог им е дал специална работа, която да вършат.

В Библията се говори за един ангел, който казва на хората по целия свят да се покланят на Бога. (Откровение 14:6, 7) Как ангелът им казва това? Дали вика от небето, така че всички да го чуят? — Не, по–скоро последователите на Исус на земята говорят на другите за Бога, а ангелите ги ръководят в тази работа. Ангелите правят така, че онези, които наистина искат да опознаят Бога, да имат възможността да чуят за него. Ние можем да участваме в тази проповедна дейност и ангелите ще ни помагат.

Но какво да правим, ако хората, които не обичат Бога, ни създават проблеми? Ами ако ни хвърлят в затвора? Дали ангелите ще ни освободят? — Те биха могли да го направят. Но не винаги правят това.

Какво казва ангелът на Павел?

Веднъж Павел, един от последователите на Исус, бил арестуван. Той пътувал в един кораб по време на силна буря. Но ангелите не го освободили веднага. Това било така, защото там имало и други хора, които трябвало да чуят за Бога. Един ангел казал: „Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Кесаря.“ Да, Павел трябвало да бъде отведен при владетеля на света, кесарят, за да може да му проповядва. Ангелите винаги знаели къде се намира Павел и му помагали. Те ще помагат и на нас, ако наистина служим на Бога. — Деяния 27:23–25.

Има още една важна работа, която ангелите ще извършат, при това скоро. Наближава времето, когато Бог ще унищожи злите хора. Всички, които не се покланят на истинския Бог, ще бъдат унищожени. Онези, които казват, че не вярват в ангелите, тъй като не могат да ги видят, ще разберат, че грешат. — 2 Солунци 1:6–8.

Какво ще означава това за нас? — Ако сме на страната на Божиите ангели, те ще ни помогнат. Но дали сме на тяхната страна? — Ако служим на Йехова, значи сме на тяхната страна. И ако служим на Йехова, това означава, че ще казваме и на другите хора да му служат.

За да научиш повече за това как ангелите влияят на живота на хората, прочети Псалм 33:8, СИ [34:7, НС]; Матей 4:11; 18:10; Лука 22:43 и Деяния 8:26–31.