Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

47 ГЛАВА

Откъде знаем, че Армагедон е близо

Откъде знаем, че Армагедон е близо

НАЛИ знаеш какво представлява един знак? — В 46 глава четохме за знака, който Бог дал, за да се знае, че никога вече няма да унищожи света чрез потоп. Освен това апостолите попитали за знак, по който да могат да разберат кога Исус се е върнал и кога ще наближи краят на света, или системата на нещата. — Матей 24:3.

Тъй като Исус щял да бъде невидим в небето, имало нужда от знак, който да показва на хората, че той е започнал да управлява. Затова Исус казал на своите ученици някои неща, за които трябвало да бъдат нащрек тук на земята. Когато се случели тези неща, това щяло да означава, че той се е върнал и е започнал да управлява в небето като Цар.

За да помогне на учениците си да научат колко е важно да бдят, Исус им казал: „Погледнете смоковницата и всичките дървета. Когато вече покарат, вие, като видите това, сами знаете, че лятото е вече близо.“ Ти също можеш да разбереш, когато наближава лятото. И можеш да разбереш, че Армагедон наближава, когато виждаш да стават нещата, за които говорел Исус. — Лука 21:29, 30.

Какъв урок дал Исус, когато говорел за смокинята?

На тази и на следващата страница ще разгледаме рисунки на нещата, за които Исус казал, че ще бъдат част от знака, показващ, че Божието Царство е близо. Когато всички тези неща станат, Божието Царство, чийто владетел е Христос, ще унищожи всички човешки правителства, както четохме в 46 глава.

Затова разгледай внимателно рисунките на предишните две страници и ще ги обсъдим. В Матей 24:6–14 и Лука 21:9–11 можеш да прочетеш за това, което виждаш на тези рисунки. Обърни внимание и на цифрата върху всяка рисунка. Същата цифра се намира в началото на абзаца, който описва рисунката. Нека сега да видим дали многобройните части на знака, който Исус дал, се изпълняват днес.

(1) Исус казал: „Ще чуете за войни и за военни слухове; ... ще се повдигне народ против народ, и царство против царство.“ Ти чуваш ли хората да говорят за войни? — Първата световна война се водеше от 1914 до 1918 г., а след нея беше Втората световна война, от 1939 до 1945 г. Никога преди това не е имало световни войни! Днес има войни по целия свят. Изглежда че всеки ден по телевизията, по радиото или във вестниците чуваме или четем за войни.

(2) Исус казал също: „На разни места ще има глад.“ Сигурно знаеш, че не всички имат достатъчно храна. Всеки ден хиляди хора умират от недохранване.

(3) Исус добавил: ‘На разни места ще има епидемии.’ (Ве) Знаеш ли какво е епидемия? — Това е болест, която засяга много хора, и ако е сериозна, ги убива. Една голяма епидемия, наричана испански грип, убила около двайсет милиона души само за една година. В наши дни още по–голям брой хора вероятно ще умрат от СПИН. Освен това има рак, сърдечни заболявания и други болести, които убиват хиляди хора всяка година.

(4) Исус дал още една част на знака с думите: „На разни места ще има ... трусове.“ Знаеш ли какво е трус, или земетресение? — Земетресенията карат земята да трепери под краката ти. Срутват се къщи и често загиват хора. От 1914 г. насам всяка година има много земетресения. Ти чувало ли си за земетресения? —

(5) Исус казал, че друга част на знака ще бъде ‘умножаване на беззаконието’. Затова има толкова много кражби и насилие. По целия свят хората се страхуват, че някой може да нахлуе в дома им. Никога преди не е имало толкова много престъпност и насилие във всички части на света, както е днес.

(6) Исус дал една много важна част на знака с думите: „Тази добра новина за царството ще бъде проповядвана по цялата населена земя за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде краят.“ (Матей 24:14, НС) Ако вярваш в „добрата новина“, трябва да говориш за нея на другите. По този начин можеш да участваш в изпълнението на тази част на знака.

Някои хора може да казват, че нещата, които предсказал Исус, са се случвали винаги. Но никога преди всички тези неща не са ставали в толкова много части на света и по едно и също време. Следователно разбираш ли какво означава знакът? — Това означава, че когато виждаме да стават всички тези неща, този зъл свят скоро ще бъде заменен от Божия нов свят.

Когато дал този знак, Исус говорел и за един определен период от годината. Той казал: ‘Молете се бягството ви да не се случи през зимата.’ (Матей 24:20) Какво според тебе имал предвид той? —

Ами какво може да стане, ако човек трябва да избяга от някакво бедствие през зимата, когато времето навън затруднява пътуването и дори го прави опасно? — Ако изобщо успее да избяга, това ще е с много усилия. Няма ли да е тъжно, ако някой умре по време на зимна буря само защото е бил прекалено зает с други неща и не е тръгнал по–рано? —

Какъв урок дал Исус, когато говорел за опита за бягство през зимата?

Разбираш ли какво имал предвид Исус, като казал да не чакаме зимата, за да бягаме? — Той искал да ни каже, че щом знаем, че Армагедон е близо, няма да искаме да отлагаме предприемането на действия, за да докажем, че обичаме Бога, като му служим. Ако отлагаме, може да стане много късно за нас. Тогава ще бъдем като хората, живели по времето на големия Потоп, които чули думите на Ной, но не влезли в ковчега.

Нека тогава да поговорим за това какво ще бъде след великата война Армагедон. Ще научим какво е подготвил Бог за всички нас, които го обичаме и му служим днес.

Следват още стихове, които показват, че Армагедон е близо: 2 Тимотей 3:1–5 и 2 Петър 3:3, 4.