Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

03 УРОК

Можеш ли да вярваш на Библията?

Можеш ли да вярваш на Библията?

Библията дава много обещания и съвети. Сигурно си любопитен какво учи тя, но може би си и предпазлив. Трябва ли да вярваш на обещания и съвети от такава стара книга? Можеш ли наистина да имаш доверие в това, което казва Библията за живота днес и в бъдеще? Милиони хора вярват на Библията. Виж дали и ти можеш да си сред тях.

1. Истина ли е записаното в Библията?

Библията твърди, че съдържа „точните думи на истината“. (Еклисиаст 12:10) Тя разказва действителни събития, в които са участвали реални хора. (Прочети Лука 1:3; 3:1, 2.) Много историци и археолози потвърждават точността на важни дати, хора, места и събития, описани в Библията.

2. Защо можем да кажем, че Библията не е остаряла?

По много въпроси Библията изпреварва времето си. Например тя засяга научни теми. Голяма част от думите ѝ по тези теми, били спорни, когато били написани. Но съвременната наука потвърждава, че това, което казва Библията, е точно. Думите ѝ „са достойни за доверие ... до безпределни времена“. (Псалм 111:7, 8)

3. Защо можем да вярваме на това, което Библията казва за бъдещето?

Библията съдържа пророчества a, които предсказват „нещата, които още не са станали“. (Исаия 46:10) Тя предсказала точно много исторически събития доста преди да се случат. Освен това описва условията в света днес с поразителни подробности. В този урок ще изследваме някои от библейските пророчества. Тяхната точност е удивителна!

ВНИКНИ ПО-ДЪЛБОКО

Разгледай доказателства, че Библията е в съгласие със съвременната наука, и изследвай няколко впечатляващи библейски пророчества.

4. Библията е в съгласие с науката

В древността повечето хора вярвали, че Земята стои върху нещо. Гледайте КЛИПА.

Забележи какво било записано в библейската книга Йов преди около 3500 години. Прочетете Йов 26:7 и обсъдете въпроса:

 • Защо твърдението на Библията, че Земята е „окачена на нищо“, е изненадващо?

Чак в началото на 19-и век хората разбрали добре кръговрата на водата. Но виж какво казала Библията преди хиляди години. Прочетете Йов 36:27, 28 и обсъдете въпросите:

 • Защо това просто описание на водния кръговрат е забележително?

 • Стиховете, които току-що прочете, засилват ли доверието ти в Библията?

5. Библията предсказала важни събития

Прочетете Исаия 44:27 — 45:2 и обсъдете въпроса:

 • Какви подробности предсказала Библията 200 години преди падането на град Вавилон?

Историята потвърждава, че персийският цар Кир и войската му завладели град Вавилон през 539 г. пр.н.е. b Те отклонили реката, която защитавала града. След като влезли в града през портите, които били оставени отворени, те го превзели без битка. Днес, над 2500 години по-късно, от Вавилон са останали само развалини. Забележи какво предсказала Библията.

Прочетете Исаия 13:19, 20 и обсъдете въпроса:

 • Как случилото се с Вавилон потвърждава, че това пророчество се изпълнило?

Развалините на Вавилон в днешен Ирак

6. Библията предсказала нещата, които виждаме днес

Библията нарича нашето време „последните дни“. (2 Тимотей 3:1) Обърни внимание какво предсказала тя за този период.

Прочетете Матей 24:6, 7 и обсъдете въпроса:

 • Какви неща казва Библията, че ще има през последните дни?

Прочетете 2 Тимотей 3:1-5 и обсъдете въпросите:

 • Според Библията какви ще са хората през последните дни?

 • Кои от тези черти на хората виждаш около себе си?

НЯКОИ ХОРА КАЗВАТ: „Библията е книга с митове и легенди.“

 • Според тебе кое е най-силното доказателство, че можем да вярваме на Библията?

ОБОБЩЕНИЕ

Историята, науката и пророчествата показват, че можеш да вярваш на Библията.

Преговор

 • Истина ли е записаното в Библията?

 • Кои са някои области, в които Библията е в съгласие с науката?

 • Мислиш ли, че Библията може да предсказва бъдещето? Защо мислиш така?

Цел

ИЗСЛЕДВАЙ

Има ли научни грешки в Библията?

В съгласие ли е Библията с науката? (статия на jw.org)

Научи как се изпълнили библейските пророчества за древна Гърция.

Укрепени от „пророческото слово“ (5:22)

Виж как библейските пророчества променили възгледа на един човек за Библията.

За мене Бог не съществуваше („Стражева кула“ бр. 5, 2017)

a Пророчествата са послания от Бога за бъдещи събития.

b Съкращението пр.н.е. означава „преди нашата ера“, а н.е. означава „нашата ера“.