Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

01 УРОК

Как Библията може да ти помогне?

Как Библията може да ти помогне?

Всички ние имаме въпроси за живота, страданията, смъртта и бъдещето. Притесняваме се и за ежедневни неща, като например как да се издържаме или как да имаме щастливо семейство. Много хора са разбрали, че Библията не само им помага да си отговорят на най-важните въпроси в живота, но също им дава практични съвети за ежедневието. Библията може да е полезна за всички нас.

1. На какви въпроси отговаря Библията?

Библията отговаря на следните важни въпроси: Как се е появил животът? Какъв е смисълът на живота? Защо добрите хора страдат? Какво става, когато човек умре? Щом всеки иска мир, защо има толкова много войни? Какво ще стане със Земята в бъдеще? Библията ни насърчава да търсим отговорите на такива въпроси и милиони хора са установили, че нейните отговори са логични и ясни.

2. Как Библията може да ни помогне в ежедневието?

Библията ни дава добри съвети. Например тя учи семействата как да са истински щастливи. Съдържа съвети как да се справяме със стреса и как да изпитваме радост от работата си. Ще разбереш какво учи Библията по тези и по много други теми, докато обсъждаме заедно това издание. Дано лично се убедиш, че „цялото Писание [всичко в Библията] е ... полезно“. (2 Тимотей 3:16)

Това издание не замества Библията, а ще ти помогне да я изследваш. Затова те насърчаваме да четеш библейските стихове, посочени в уроците, и да мислиш каква е връзката им с това, което научаваш.

ВНИКНИ ПО-ДЪЛБОКО

Виж как Библията помага на хората, как може да ти е приятно да я четеш и защо е добре да получиш помощ, за да я разбираш.

3. Библията може да ни води

Библията е като силна светлина. Тя може да ни помогне да вземаме добри решения и да ни покаже какво предстои в бъдеще.

Прочетете Псалм 119:105 и обсъдете въпросите:

 • Какво мислел за Библията писателят на този псалм?

 • Какво мислиш ти за Библията?

4. Библията може да отговори на въпросите ни

Една жена открила, че Библията отговаря на въпросите, които си задавала години наред. Гледайте КЛИПА и обсъдете въпросите:

 • Какви въпроси си задаваше жената в клипа?

 • Как ѝ помогна изучаването на Библията?

Библията ни насърчава да задаваме въпроси. Прочетете Матей 7:7 и обсъдете следното:

 • Какви въпроси имаш, на които искаш Библията да ти отговори?

5. Четенето на Библията може да е приятно

Много хора харесват да четат Библията и извличат полза от това. Гледайте КЛИПА и обсъдете въпросите:

 • Какво мислят младите хора в клипа за четенето по принцип?

 • Защо обаче им харесва да четат Библията?

Библията казва, че нейните учения могат да ни дадат утеха и надежда. Прочетете Римляни 15:4 и обсъдете въпроса:

 • Интересно ли ти е да научиш повече за утехата и надеждата, които обещава Библията?

6. Другите могат да ни помогнат да разбираме Библията

Много хора са установили, че е полезно не само да четат сами Библията, но и да я обсъждат с някой друг. Прочетете Деяния 8:26-31 и обсъдете въпроса:

Етиопецът се нуждаел от помощ, за да разбере това, което четял. Много хора днес са установили, че е полезно да обсъждат Библията с някой друг.

НЯКОИ ХОРА КАЗВАТ: „Да изучаваш Библията, е загуба на време.“

 • Ти какво ще кажеш? Защо?

ОБОБЩЕНИЕ

Библията съдържа съвети за ежедневието, отговаря на важни въпроси и дава на хората утеха и надежда.

Преговор

 • Какви съвети можем да намерим в Библията?

 • На какви въпроси отговаря Библията?

 • Какво искаш да научиш от Библията?

Цел

ИЗСЛЕДВАЙ

Разгледай колко са полезни съветите на Библията днес.

Непреходната мъдрост на Библията („Стражева кула“ бр. 1, 2018)

Виж как Библията помогнала на един мъж, който от дете се борел с емоциите си.

Така започна моят нов щастлив живот (2:53)

Разгледай практичните съвети на Библията за семейството.

12 тайни за успех в семейството („Пробудете се!“ бр. 2, 2018)

Научи как Библията поправя погрешната представа на много хора за това кой управлява света.

Защо да изучаваш Библията? (пълна версия) (3:14)