Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието


Как да извлечеш най-голяма полза от тези библейски уроци

Как да извлечеш най-голяма полза от тези библейски уроци

Изучавай с учител: Поискай библейско изучаване от човека, който ти е дал тази брошура, или изпрати заявка на нашия уебсайт jw.org.

ПЪРВА ЧАСТ

Прочети всеки абзац, включително въпросите (А) и стиховете (Б) с по-дебел шрифт, които подчертават главните мисли. Обърни внимание, че към някои стихове пише „прочети“.

СРЕДНА ЧАСТ

Началните думи (В) под Вникни по-дълбоко обясняват какво следва. Подзаглавията (Г) осигуряват план за обсъждането. Прочети стиховете, отговори на въпросите и гледай клиповете (Д).

Разгледай внимателно илюстрациите и текста към тях (Е) и помисли как да отговориш на твърдението в Някои хора казват (Ж).

ПОСЛЕДНА ЧАСТ

Урокът завършва с Обобщение и Преговор (З). Напиши датата, на която е завършен урокът. Целта (И) ти поставя задача, върху която да работиш. Блокът Изследвай (Й) съдържа допълнителна информация, която може би ще искаш да прочетеш или гледаш.

Как да намираш стиховете в Библията

Библията е съставена от множество малки книги, които са разделени на глави и после на стихове. Библейските откъси са посочени с библейска книга (А), глава (Б) и стих или стихове (В). Например Йоан 17:3 означава Евангелието според Йоан, 17 глава, 3 стих.