Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Информация за делегатите

Информация за делегатите

ДАРЕНИЯ Направени са значителни разходи, за да бъдат осигурени достатъчно места за сядане, озвучаване, видео оборудване и много други неща, които правят посещението на конгреса приятно и ни помагат да се приближим до Йехова. Със своите доброволни дарения помагате да бъдат покрити тези разходи и подкрепяте световната дейност. За ваше улеснение на мястото на конгреса са поставени ясно обозначени кутии за дарения. Може да направите дарение и онлайн, като посетите donate.jw.org. Всички дарения са високо ценени. Ръководното тяло ви благодари за вашата щедра подкрепа за интересите на Царството.

ДОБРОВОЛНА СЛУЖБА Ако искате да помогнете в работата, свързана с провеждането на конгреса, се обърнете към отдел „Информация“ и отдел „Доброволна служба“.

ЗАГУБЕНИ ВЕЩИ Всички намерени вещи трябва да бъдат занесени в този отдел. Ако сте загубили нещо, можете да го потърсите там. Децата, които са се загубили, също трябва да бъдат заведени в този отдел. Но за да се избегнат ненужни притеснения, ви молим да наглеждате децата си и да ги държите край себе си.

ЗАПАЗВАНЕ НА МЕСТА Молим ви да мислите за другите. Помнете, че може да запазвате места само за семейството си и за хората, с които пътувате в една кола, с които живеете или с които изучавате Библията. Не оставяйте вещи на местата, които не пазите.

ПОКРЪСТВАНЕ За кандидатите за покръстване ще бъдат запазени местата на първите редове пред подиума, освен ако не е посочено друго. Кандидатите трябва да са седнали там, преди да започне докладът за покръстването в събота сутринта. Всеки кандидат трябва да си носи кърпа и приличен бански костюм.

ПЪРВА ПОМОЩ Помнете, че тя е само за спешни случаи.

РАЗПОРЕДИТЕЛИ Разпоредителите имат задачата да ви помагат. Молим ви да им оказвате пълно сътрудничество, като следвате техните напътствия относно паркирането, влизането и излизането от залата, запазването на места и др.

СПЕЦИАЛНА СРЕЩА

Училище за проповедници на Царството Пионерите на възраст между 23 и 65 години, които биха искали да разширят службата си, са поканени да посетят срещата с кандидатите за Училището за проповедници на Царството в неделя по време на обедната почивка. Точният час и мястото на срещата ще бъдат съобщени.

Организиран от Ръководното тяло на Свидетелите на Йехова

© 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania