Приближавай се до Йехова

Бог те кани да се приближиш до него. С помощта на тази книга ще разбереш от Библията как е възможно това.

Предговор

Можеш да изковеш една връзка с Бога, която никога няма да бъде разчупена.

1 ГЛАВА

„Ето, това е нашият Бог“

Защо Моисей попитал за Божието име, щом вече го знаел?

2 ГЛАВА

Дали наистина можеш ‘да се приближиш до Бога’?

Йехова Бог, Създателят на небето и земята, отправя към нас покана и в същото време ни дава обещание.

3 ГЛАВА

„Свят, свят, свят е Йехова“

Защо Библията свързва светостта със красотата?

4 ГЛАВА

„Йехова ... има голяма сила“

Трябва ли силата на Бога да ни кара да се страхуваме от него? Отговорът е и да, и не.

5 ГЛАВА

Сътворителна сила — Онзи, ‘Който е направил небето и земята’

Божиите творения, от огромното слънце до малкото колибри, могат да ни научат на нещо много важно за него.

6 ГЛАВА

Унищожителна сила — Йехова е „силен воин“

Защо „Богът на мира“ воюва?

7 ГЛАВА

Защитна сила — ‘Бог ни е убежище’

Бог защитава служителите си по два начина, но единият е далеч по–важен.

8 ГЛАВА

Възстановителна сила — Йехова ‘прави всичко ново’

Йехова вече е възстановил чистото поклонение. Какво още ще възстанови в бъдеще?

9 ГЛАВА

‘Христос, Божията сила’

Какво разкриват чудесата и ученията на Исус Христос за Йехова?

10 ГЛАВА

Бъдете „подражатели на Бога“, когато използвате сила

Може би имаш повече власт, отколкото осъзнаваш — как можеш да я използваш по правилен начин?

11 ГЛАВА

‘Всичките му пътища са справедливи’

Защо справедливостта на Бога е най–скъпото за нас качество?

12 ГЛАВА

„Има ли несправедливост у Бога?“

Ако Йехова мрази несправедливостта, защо светът е изпълнен със зло?

13 ГЛАВА

„Законът Господен е съвършен“

Как може една система от закони да насърчава любовта?

14 ГЛАВА

Йехова осигурява „откуп за мнозина“

Едно просто, но важно учение може да ти помогне да се приближиш до Бога.

15 ГЛАВА

Исус ‘установява справедливост на земята’

Как Исус установил справедливост в миналото? Как прави това днес? Как ще установи справедливост в бъдеще?

16 ГЛАВА

‘Проявявай справедливост’, като ходиш с Бога

Защо Исус предупредил: „Спрете да съдите, за да не бъдете съдени“?

17 ГЛАВА

‘О, колко дълбока е премъдростта на Бога!’

Защо можем да кажем, че мъдростта на Бога е нещо повече от познание, проницателност и разбиране?

18 ГЛАВА

Мъдрост в „Словото на Бога“

Защо Бог използвал хора за написването на Библията? Защо не използвал ангели или не го направил сам?

19 ГЛАВА

„Божията мъдрост в една свещена тайна“

Каква е Божията свещена тайна, която била пазена дълго време, но как била разкрита?

20 ГЛАВА

С „мъдро сърце“, но смирен

Как Върховният Господар на вселената проявява смирение?

21 ГЛАВА

Исус разкрива ‘мъдростта от Бога’

Защо войниците, които били изпратени да арестуват Исус, се върнали с празни ръце?

22 ГЛАВА

Дали „мъдростта от горе“ действа в живота ти?

В Библията се споменават 4 изисквания, за да придобием „мъдростта от горе“.

23 ГЛАВА

„Първо Той възлюби нас“

Какво означава, че „Бог е любов“?

24 ГЛАВА

Нищо не може ‘да ни раздели от Божията любов’

Отхвърли лъжата, че Бог не те обича и не те цени.

25 ГЛАВА

„Нежното състрадание на нашия Бог“

Какви чувства изпитва Бог към тебе?

26 ГЛАВА

Бог, който е ‘готов да прощава’

Ако Бог помни всичко, тогава как може да прости и да забрави?

27 ГЛАВА

„О, колко голяма е добротата му!“

Как Бог проявява своята доброта?

28 ГЛАВА

„Само ти си лоялен“

В какъв смисъл лоялността на Йехова надвишава верността му?

29 ГЛАВА

„Да познаете Христовата любов“

Три от фасетките на любовта на Исус съвършено отразяват любовта на Йехова.

30 ГЛАВА

„Ходете в любов“

Първото писмо до коринтяните подчертава 14 начина, по които можем да проявяваме любов.

31 ГЛАВА

„Приближавайте се при Бога и ще се приближава и Той при вас“

Кой е най–важният въпрос, който можеш да си зададеш? Как би отговорил?