Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 1 ЧАСТ

Създателят поставя първите хора в рай

Създателят поставя първите хора в рай

Бог създава материалната вселена и живота на земята. Създава един съвършен мъж и една съвършена жена, поставя ги в прекрасна градина и им дава различни заповеди, които да спазват

„В НАЧАЛОТО Бог създаде небесата и земята.“ (Битие 1:1) Това са едни от най–известните думи, писани някога. С това просто, но изпълнено със значение изречение, Библията ни представя най–важната личност в Свещеното писание — Всемогъщият Бог Йехова. Първият стих на Библията разкрива, че Бог е Създателят на необятната материална вселена, включително и на нашата планета. От следващите стихове става ясно, че в няколко последователни дълги периода от време, символично наречени „дни“, Бог приготвил земния ни дом, като създал всичките чудеса на природата.

От Божиите творения на земята най–забележителното е човекът. Той е създаден по образа на Бога, тоест може да отразява качествата на Йехова, например любовта и мъдростта му. Бог създал първия човек от пръстта на земята и го нарекъл Адам. След това го поставил в райски дом, в Едемската градина. Бог сам създал тази градина, като я изпълнил с красиви и плодородни дървета.

Бог разбрал, че щяло да бъде добре човекът да има другар. Като използвал едно от ребрата на Адам, той създал първата жена, която по–късно получила името Ева, и я завел при мъжа, за да бъде негова съпруга. Адам бил възхитен и възкликнал с поетичен език: „Ето, това най–после е кост от костите ми и плът от плътта ми.“ Бог обяснил: „Заради това мъжът ще остави баща си и майка си и ще се обвърже с жена си, и те ще станат една плът.“ (Битие 2:22–24; 3:20)

Бог дал на Адам и Ева две заповеди. Първо, той им казал да се грижат за земния си дом и постепенно да го напълнят със свои деца. Второ, той им казал да не ядат от плода на едно–единствено дърво в цялата огромна градина, а именно „дървото на познанието за доброто и злото“. (Битие 2:17) Непослушанието щяло да означава смърт за тях. С тези заповеди Бог дал възможност на първата човешка двойка да покаже, че го приема за свой Владетел. Чрез своето послушание Адам и Ева можели да покажат също любовта и признателността си към Бога. А нямало причина да не приемат любещото му управление. Те били съвършени. В Библията четем: „Бог огледа всичко, което беше направил, и ето, то беше много добро.“ (Битие 1:31)

Основано на Битие, 1 и 2 глава.