Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 26 ЧАСТ

Раят е възстановен!

Раят е възстановен!

Чрез Царството начело с Христос, Йехова освещава името си, реабилитира върховенството си и премахва злото

В ПОСЛЕДНАТА книга на Библията, Откровение (Апокалипсис), всички хора могат да намерят надежда. Тази книга, написана от апостол Йоан, съдържа поредица от видения относно бъдещи събития, чиято кулминация е изпълнението на Божието намерение.

В първото видение възкресеният Исус хвали и поправя няколко сбора. Следващото видение ни пренася пред Божия небесен престол, около който духовни същества му принасят искрена възхвала.

Докато Божието намерение напредва към своето изпълнение, Агнето, Исус Христос, получава свитък със седем печата. При отварянето на първите четири, четирима символични ездачи се появяват на световната сцена. Първият е възцареният Исус, яздещ на бял кон. След това идват ездачи на коне в различни цветове, които пророчески изобразяват войната, глада и смъртоносните болести. Всички тези неща се наблюдават по време на последните дни на тази система. След отварянето на седмия печат се чува звукът на седем символични тръби, представящ известяването на Божиите присъди. Те от своя страна водят до седем различни бедствия, или изрази на Божия гняв.

Божието Царство, изобразено като новородено мъжко дете, бива установено в небето. Избухва война и Сатана и злите му ангели са изхвърлени на земята. Чува се силен глас, който казва: ‘Горко на тебе, земьо!’ Дяволът е обхванат от голяма ярост, понеже знае, че му остава малко време. (Откровение 12:12)

Йоан вижда Исус в небето, представен като агне, а заедно с него са 144 000 души, избрани от земята. Те „ще царуват“ с Исус. По този начин книгата Откровение разкрива, че вторичната част на потомството наброява общо 144 000 съцаре на Исус. (Откровение 14:1; 20:6)

Царете на целия свят биват събрани за Армагедон, „войната във великия ден на Всемогъщия Бог“. Те се опълчват срещу онзи, който язди на белия кон, предвождащият небесните войнства Исус. Всички земни управници биват унищожени. Сатана е вързан, а Исус и неговите 144 000 съцаре управляват над земята „хиляда години“. След като измине този период, Сатана бива унищожен. (Откровение 16:14; 20:4)

Какво ще донесе на послушното човечество хилядогодишното управление на Христос и неговите съвладетели? Йоан пише: „[Йехова] ще изтрие всяка сълза от очите им, и вече няма да има смърт, нито жалеене, плач или болка. Предишните неща отминаха.“ (Откровение 21:4) Да, земята ще стане рай!

По този начин книгата Откровение завършва библейското послание. Името на Йехова ще бъде осветено и върховенството му ще бъде реабилитирано напълно и завинаги чрез Царството начело с Месията!

Основано на Откровение.