Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Посланието на Библията: обобщение

Посланието на Библията: обобщение
  1. Йехова създава Адам и Ева с възможността да живеят вечно в рая. Сатана оклеветява Божието име и поставя под въпрос правото на Бога да управлява. Адам и Ева застават на страната на Сатана и се разбунтуват срещу Бога, което носи грях и смърт както на тях, така и на техните потомци

  2. Йехова осъжда бунтовниците и предсказва появата на един Спасител, или едно Потомство, което ще смаже Сатана и ще възстанови напълно щетите от бунта и греха

  3. Йехова обещава на Авраам и на Давид, че Потомството, или Месията, ще се появи в тяхната родословна линия и ще царува завинаги

  4. Йехова вдъхновява пророци да предскажат, че Месията ще избави хората от греха и смъртта. Месията ще управлява като Цар на Божието Царство, което ще премахне войните, болестите и дори смъртта. Заедно с него ще управляват и неговите съвладетели

  5. Йехова изпраща Сина си на земята и разкрива, че Исус е Месията. Исус проповядва за Божието Царство и дава живота си като жертва. След това Йехова го възкресява като духовна личност

  6. Йехова поставя своя Син за Цар в небето, което бележи началото на последните дни на тази система. Исус ръководи последователите си на земята, които проповядват за Божието Царство по целия свят

  7. Йехова нарежда на Сина си да започне да управлява над земята. Царството, начело с Исус, унищожава всички зли правителства, установява рай на земята и довежда верните хора до съвършенство. Правото на Йехова да управлява е реабилитирано, а името му е осветено завинаги