Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 3 ЧАСТ

Някои хора преживяват Потопа

Някои хора преживяват Потопа

Бог унищожава злия свят, но запазва Ной и неговото семейство

БРОЯТ на хората се увеличавал, а грехът и злото се разпространявали много бързо по земята. Имало обаче един човек, който се различавал от другите. Той се казвал Енох и бил пророк, който предупреждавал хората, че един ден Бог ще унищожи злите. Въпреки това злото се разраствало и условията на земята се влошавали. Някои ангели се разбунтували срещу Йехова и напуснали своето определено от него място в небето, приели човешки тела и дошли на земята, където алчно си взели жени за съпруги. В резултат на тези неестествени връзки се родило необикновено силно потомство — великани насилници, наречени нефилими. Те допринесли за увеличаването на насилието и кръвопролитията в света. На Бога му било много мъчно да наблюдава как бива съсипвано земното му творение.

След смъртта на Енох живял още един човек, който бил различен от останалите. Той се казвал Ной и със семейството си се опитвал да върши онова, което е правилно в Божиите очи. Когато решил да унищожи злите хора на земята, Бог искал да запази Ной и животните. Затова казал на Ной да построи ковчег, или огромен правоъгълен плавателен съд. В него Ной и семейството му, заедно с много животински видове, щели да бъдат запазени живи по време на наближаващия целосветски Потоп. Ной послушал Бога. През десетилетията, в които строял ковчега, той бил също „проповедник на праведността“. (2 Петър 2:5) Той предупреждавал хората за предстоящия Потоп, но те не му обръщали внимание. Накрая дошло времето Ной, семейството му и животните да влязат в ковчега. Бог затворил вратата и завалял силен дъжд.

Поройният дъжд се изливал върху земята четирийсет дни и четирийсет нощи и накрая тя цялата била покрита с вода. Злите хора били унищожени. Няколко месеца след това водите спаднали и ковчегът заседнал на една планина. Всички излезли от ковчега, след като били прекарали в него цяла година. Изпълнен с благодарност към Йехова, Ной му принесъл една жертва, в отговор на което Бог уверил него и семейството му, че никога повече няма да нанася върху земята потоп, който да унищожи всичко живо. Като доказателство за това Йехова дал дъгата, която щяла да напомня на хората за неговото утешително обещание.

След Потопа Бог дал на хората някои нови заповеди. Той им позволил да ядат месо от животните, но им забранил да ядат кръв. Той заповядал също на потомците на Ной да се разпръснат по цялата земя, но някои от тях не се подчинили. Те се съюзили под ръководството на един човек на име Нимрод и започнали да строят една голяма кула в град Вавел, по–късно наречен Вавилон. Така се противопоставили на заповедта на Бога. Той обаче осуетил намеренията на бунтовниците, като объркал езика им, в резултат на което те вече не говорели само на един език. Тъй като не можели да се разбират помежду си, те изоставили строежа на кулата и се разпръснали по земята.

Основано на Битие, 6–11 глава; Юда 14, 15.