Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 25 ЧАСТ

Напътствия относно вярата, поведението и любовта

Напътствия относно вярата, поведението и любовта

Яков, Петър, Йоан и Юда пишат писма, с които да насърчат събратята си по вяра

ЯКОВ и Юда били природени братя на Исус, а Петър и Йоан били от дванайсетте апостоли. Четиримата написали общо седем писма, поместени в Християнските гръцки писания. Всяко писмо носи името на своя писател. Боговдъхновените напътствия в тези писма имали за цел да помогнат на християните да останат верни на Йехова и да съсредоточат погледа си върху Божието Царство.

Християните трябва да проявяват вяра. Не е достатъчно само да твърдим, че имаме вяра. Истинската вяра подтиква към действие. Яков пише: „Вярата без дела е мъртва.“ (Яков 2:26) Вярата, проявена при изпитания, изгражда издръжливост. За тази цел християните трябва да молят Бога за мъдрост, убедени, че той ще им отговори. Издръжливостта води до Божието одобрение. (Яков 1:2–6, 12) Ако един служител на Бога е лоялен спрямо него, Йехова няма да остане безучастен. Яков пише: „Приближете се до Бога и той ще се приближи до вас.“ (Яков 4:8)

Вярата на един християнин трябва да бъде достатъчно силна, за да му помогне да устоява на изкушенията и на неморалните влияния. Поради разпуснатото поведение на повечето хора, които живеели по неговото време, Юда насърчил събратята си да водят „усилна битка за вярата“. (Юда 3)

Християните трябва да имат чисто поведение. Йехова очаква от служителите си да бъдат свети, или чисти, във всяко отношение. Петър пише: „Станете свети в цялото си поведение, както е свят и онзи, който ви призова, понеже е записано: ‘Бъдете свети, защото аз [Йехова] съм свят!’“ (1 Петър 1:15, 16) Християните имат пред себе си достоен за подражание образец. Петър пише: „Христос понесе страдания заради вас, като ви остави пример — да следвате неговите стъпки.“ (1 Петър 2:21) Макар че християните може да страдат, защото се придържат към Божиите принципи, те имат ‘чиста съвест’. (1 Петър 3:16, 17) Петър насърчава християните да имат свято поведение и дела на преданост към Бога, докато очакват Божия ден на съд и обещания нов свят, в който „ще живее праведност“. (2 Петър 3:11–13)

„Приближете се до Бога и той ще се приближи до вас.“ (Яков 4:8)

Християните трябва да проявяват любов към другите и към Йехова. Йоан пише: „Бог е любов.“ Той обяснява, че Бог проявил огромната си любов в това, че дал Исус като „жертва за греховете ни“. Как християните трябва да откликнат на Божията любов? Йоан отговаря: „Любими мои, щом Бог така прояви любовта си към нас, то и ние сме длъжни да се обичаме един другиго.“ (1 Йоан 4:8–11) Един от начините да покажем такава любов е да проявяваме гостоприемство спрямо събратята си по вяра. (3 Йоан 5–8)

А как могат служителите на Йехова да покажат любовта си към него? Йоан пише: „Именно това означава любовта към Бога — да спазваме неговите заповеди, а заповедите му не са тежки.“ (1 Йоан 5:3; 2 Йоан 6) Онези, които се подчиняват на Бога, биват уверени, че той ще продължава да ги обича и ще им даде „вечен живот“. (Юда 21)

Основано на Яков; 1 Петър; 2 Петър; 1 Йоан; 2 Йоан; 3 Йоан; Юда.