Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 6 ЧАСТ

Йов остава лоялен спрямо Бога

Йов остава лоялен спрямо Бога

Сатана поставя под въпрос лоялността на Йов спрямо Бога, но Йов остава верен на Йехова

ДАЛИ хората ще останат верни на Бога, ако бъдат изпитани докрай и ако изглежда, че тяхното послушание няма да им донесе материални облаги? Този въпрос бил повдигнат (а също и получил отговор) във връзка с един мъж на име Йов.

Докато израилтяните все още се намирали в Египет, Йов, роднина на Авраам, живеел в областта, известна днес като Арабски полуостров. Един ден ангелите в небето се събрали пред Бога и бунтовникът Сатана също бил там. Пред всички тях Йехова изразил доверието си в своя лоялен служител Йов. Той дори казал, че на земята няма друг, който проявява такава лоялност. Сатана обаче твърдял, че Йов служи на Бога само защото получава неговата благословия и защита. Той казал също, че ако му бъде отнето всичко, което има, Йов ще похули Бога.

Бог позволил на Сатана да отнеме от Йов първо неговото богатство, а после децата му и здравето му. Тъй като не знаел, че Сатана има пръст в това, Йов не разбирал защо Бог допуска тези страдания. Въпреки това той не се отрекъл от Бога.

При Йов дошли трима негови „приятели“. В редица изказвания, запълващи много страници от книгата Йов, тези мъже се опитали да убедят Йов, че Бог го наказва за някакви тайни грехове. Те дори твърдели, че служителите на Бога не са му угодни и че той няма доверие в тях. Йов отхвърлил погрешните им разсъждения и твърдо заявил, че ще остане верен до смърт!

Йов обаче попаднал в капана на прекалената загриженост за това да оправдава себе си. Един по–млад мъж, Елиу, изслушал целия разговор и накрая се обърнал към Йов и тримата му „приятели“. Той укорил Йов за това, че пропуснал един важен факт: реабилитирането на върховенството на Йехова е много по–важно от оправдаването на който и да било човек. Елиу също укорил т.нар. приятели на Йов.

След това самият Йехова говорил на Йов, за да му помогне да поправи мисленето си. Той насочил вниманието му към множество чудеса на творението, като по този начин накарал Йов да се замисли колко незначителен е човекът в сравнение с Божието величие. Йов смирено приел поправянето от Бога. Тъй като „изпитва нежна привързаност и е милостив“, Йехова възстановил здравето на Йов, дал му двойно повече богатство от преди и го благословил с десет деца. (Яков 5:11) Запазвайки лоялността си спрямо Йехова дори при сериозни изпитания, Йов успешно отговорил на обвинението на Сатана, че хората няма да останат верни на Бога, ако са подложени на изпитание.

Основано на Йов.