Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 20 ЧАСТ

Исус Христос е убит

Исус Христос е убит

Исус установява един нов празник. Той е предаден и повесен на стълб

ИСУС знаел, че след като бил проповядвал и поучавал три и половина години, животът му на земята наближавал своя край. Юдейските религиозни водачи се били наговорили да го убият, но се страхували от реакцията на хората, които смятали Исус за пророк. Междувременно Сатана подтикнал един от дванайсетте апостоли на Исус, Юда Искариот, да го предаде. Религиозните водачи предложили на Юда трийсет сребърни монети, ако им помогне да хванат Исус.

Вечерта, преди да умре, Исус се събрал с апостолите си, за да честват Пасхата. След като отпратил Юда, Исус установил един нов празник, Вечерята на Господаря. Той взел хляб, казал молитва и подал хляба на останалите единайсет апостоли. Исус казал: „Това представя моето тяло, което ще бъде дадено за вас. Правете това като възпоменание за мене.“ След това направил същото с една чаша вино и казал: „Тази чаша представя новия договор въз основа на моята кръв.“ (Лука 22:19, 20)

През онази вечер Исус имал да каже много неща на апостолите си. Той им дал нова заповед, която се състояла в това да проявяват неегоистична любов един към друг. Той казал: „Всички ще знаят, че сте мои ученици, ако има любов между вас.“ (Йоан 13:34, 35) Той също ги подканил да не позволяват сърцата им да се тревожат поради неприятните събития, които щели да се случат. Исус усърдно се молел на Бога за апостолите си. Те изпели заедно няколко песни за възхвала на Бога и в тъмното се отправили към Гетсиманската градина.

Там Исус коленичил и излял сърцето си в молитва към Бога. Не след дълго пристигнала една въоръжена тълпа войници, свещеници и други хора, като всички били дошли да го арестуват. Юда се приближил и показал на останалите кой точно е Исус, като го целунал. Войниците вързали Исус, а апостолите се разбягали.

Когато бил изправен пред юдейския върховен съд, Исус казал, че е Син на Бога. Съдът го обвинил в богохулство и заявил, че заслужава смърт. След това завели Исус при римския управител Понтий Пилат. Въпреки че установил, че Исус не е извършил нищо лошо, Пилат го предал на тълпата, която искала смъртта му.

Исус бил отведен на място, наречено Голгота, където римските войници го приковали на стълб. Станало чудо и ярката дневна светлина се превърнала в тъмнина. По–късно следобед Исус умрял и станало силно земетресение. Тялото му било положено в гробница, изсечена в една скала. На следващия ден свещениците запечатали гроба и поставили на входа пазачи. Дали Исус щял да остане в гроба? Не, предстояло да се случи най–голямото чудо на всички времена.

Основано на Матей, 26 и 27 глава; Марко, 14 и 15 глава; Лука, 22 и 23 глава; Йоан, 12–19 глава.

^ абз. 15 За повече информация относно жертвената стойност на смъртта на Исус, виж гл. 5 от книгата „Какво в действителност учи Библията?“.