Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 17 ЧАСТ

Исус учи другите за Божието Царство

Исус учи другите за Божието Царство

Исус учи своите последователи на много неща, но се съсредоточава върху темата за Божието Царство

ЗАЩО Исус дошъл на земята? Той казал: „Трябва да известя добрата новина за Божието царство, защото за това бях изпратен.“ (Лука 4:43) Нека да разгледаме четири неща, които Исус поучавал във връзка с Царството — основната тема на неговото проповядване.

1. Исус щял да бъде Царят на това Царство. Исус ясно заявил, че той е предсказаният Месия. (Йоан 4:25, 26) Той също обяснил, че е Царят, когото пророк Даниил видял във видение. Исус казал на своите апостоли, че един ден ще седне на ‘славен престол’ и че те също ще седят на престоли. (Матей 19:28) Той нарекъл своите съвладетели „малко стадо“ и заявил, че има и „други овце“, които няма да управляват заедно с него. (Лука 12:32; Йоан 10:16)

2. Божието Царство ще установи истинска справедливост. Исус обяснил, че Царството ще премахне най–голямата несправедливост, като освети името на Йехова Бог и го изчисти от всичкия укор, който Сатана е хвърлял върху него от бунта в Едемската градина нататък. (Матей 6:9, 10) Освен това Исус винаги се отнасял непредубедено към хората, като поучавал както мъже, така и жени, както бедни, така и богати, без да прави разлика между тях. Задачата му била главно да поучава израилтяните, но той помагал също на самаряните и на хората, които не били юдеи. За разлика от начина, по който религиозните водачи по онова време се отнасяли към хората, в отношението на Исус нямало и следа от предубеденост или предразсъдъци.

3. Божието Царство нямало да бъде част от този свят. Времето, по което живял Исус, било белязано от голяма нестабилност в политическо отношение. Родната му страна била под управлението на чужда сила. Но когато хората се опитали да накарат Исус да се намеси в политиката, той се оттеглил. (Йоан 6:14, 15) Той казал на един управник: „Моето царство не е част от този свят.“ (Йоан 18:36) А на своите ученици заявил: „Не сте част от света.“ (Йоан 15:19) Исус не им позволявал да използват оръжия, дори когато искали да защитят самия него. (Матей 26:51, 52)

„Той тръгна ... от село на село, като проповядваше и известяваше добрата новина за Божието царство.“ (Лука 8:1)

4. Управлението на Христос щяло да бъде основано на любов. Исус обещал на хората да им носи освежение и да облекчава товара им. (Матей 11:28–30) Той изпълнил своето обещание, като осигурил любещи и практични напътствия за това как хората да се справят с тревогите, да имат по–добри взаимоотношения с околните, да се борят с материализма и да намерят щастие. (Матей, 5–7 глава) Поради любовта, която проявявал, всякакви хора били привлечени към него. Той бил достъпен дори за най–угнетените в обществото, които се стичали към него, уверени, че той ще се отнася към тях любещо и ще зачита тяхното достойнство. Само какъв чудесен Владетел ще бъде Исус!

Имало и още един въздействащ начин, по който Исус учел хората за Божието Царство. Става въпрос за многобройните чудеса, които вършел. Но защо правел това? Нека да разберем.

Основано на Матей, Марко, Лука и Йоан.