Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 21 ЧАСТ

Исус е жив!

Исус е жив!

Исус се явява на последователите си, за да ги напътства и насърчи

НА ТРЕТИЯ ден след смъртта на Исус някои жени, които били негови ученички, видели, че камъкът, поставен на входа на гроба му, бил отместен. Те много се учудили, че гробът бил празен!

Изведнъж се появили двама ангели. Единият казал: „Вие търсите Исус Назарянина ... Той беше възкресен.“ (Марко 16:6) Жените веднага се затичали да съобщят новината на апостолите. По пътя срещнали Исус и той им казал: „Не се страхувайте! Отидете и съобщете на братята ми, че могат да отидат в Галилея, където ще ме видят.“ (Матей 28:10)

По–късно през същия ден двама ученици вървели от Йерусалим към село Емаус. Към тях се присъединил един непознат и ги попитал за какво говорят. Това всъщност бил възкресеният Исус, който се явил в друго тяло, поради което те отначало не го познали. С посърнали лица двамата ученици казали, че говорят за Исус. Непознатият им обяснил някои неща, свързани с Месията, записани на различни места в Писанието. Исус бил изпълнил пророчествата за Месията до най–малката подробност. * Когато учениците разбрали, че непознатият всъщност е възкресеният като духовна личност Исус, той изчезнал.

Двамата ученици незабавно се върнали в Йерусалим, където апостолите се били събрали и били заключили вратата. Докато двамата ученици разказвали своето преживяване, Исус се появил. Изненаданите му последователи не можели да повярват на очите си! Исус ги попитал: „Защо сърцата ви се изпълват със съмнения?“ След това им казал: „Записано е, че Христос ще понесе страдания и ще възкръсне от мъртвите на третия ден.“ (Лука 24:38, 46)

В продължение на четирийсет дни след възкресението си Исус се явявал на своите ученици при различни случаи. Веднъж се явил на повече от петстотин души! Вероятно именно тогава той дал на тези свои ученици следната важна задача: „Отидете и правете ученици сред всички народи, ... като ги учите да спазват всичко, което ви наредих. И ето, аз съм с вас през всичките дни до завършека на тази система.“ (Матей 28:19, 20)

При последната си среща със своите единайсет верни апостоли Исус им обещал: „Ще получите сила, когато светият дух дойде върху вас, и ще бъдете свидетели за мене ... до най–отдалечените краища на земята.“ (Деяния 1:8) След това той бил вдигнат нагоре и облак го скрил от очите им, докато се възкачвал на небето.

Основано на Матей, 28 глава; Марко, 16 глава; Лука, 24 глава; Йоан, 20 и 21 глава; 1 Коринтяни 15:5, 6.

^ абз. 6 За пророчества, свързани с Месията, които били изпълнени в лицето на Исус, виж 14, 15 и 16 част от тази брошура, както и приложението „Исус Христос — обещаният Месия“ в книгата „Какво в действителност учи Библията?“.