Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 19 ЧАСТ

Исус дава едно забележително пророчество

Исус дава едно забележително пророчество

Исус изброява някои белези за своето присъствие в царска власт и за завършека на тази система

НА МАСЛИНОВАТА планина, откъдето се откривала прекрасна гледка към Йерусалим и в ниското се виждал храмът, четирима от учениците на Исус били насаме с него и му задавали въпроси във връзка с някои от неговите изказвания. Исус точно бил казал, че храмът в Йерусалим щял да бъде унищожен, а по–рано бил споменал на учениците си за „завършека на системата“. (Матей 13:40, 49) Затова апостолите го попитали: „Какъв ще бъде знакът за твоето присъствие и за завършека на тази система?“ (Матей 24:3)

В своя отговор Исус разкрил какво щяло да се случи преди унищожението на Йерусалим. Но думите му обхващали много повече. Пророчеството му щяло да има едно много по–голямо изпълнение по целия свят. Исус предсказал различни събития, които щели да се случат едновременно и заедно щели да съставляват един знак. Благодарение на този знак хората на земята щели да разберат, че присъствието на Исус като Цар в небето е започнало. С други думи това щял да бъде знак, че Йехова Бог е възкачил Исус на престола на обещаното месианско Царство. Този знак щял да покаже, че е наближило времето Царството да премахне злото и да установи истински мир сред хората. Следователно събитията, които Исус предсказал, щели да бележат последните дни на тази стара система, състояща се от религиозната, политическата и социалната система, съществуващи днес, а също и началото на една нова система.

Исус казал, че по време на неговото управление като Цар в небето, на земята щяло да има войни между различни народи, недостиг на храна, големи земетресения и широко разпространени болести. Злото щяло да се увеличава. Истинските последователи на Исус щели да проповядват добрата новина за Божието Царство по цялата земя. Всички тези събития щели да доведат до едно „голямо бедствие“, каквото не е имало преди. (Матей 24:21)

Как последователите на Исус щели да разберат, че това бедствие наближава? Исус посочил за пример смокиновото дърво. (Матей 24:32) Когато по клоните му се появят листа, става ясно, че лятото е близо. По същия начин, когато всички неща, предсказани от Исус, започнели да се изпълняват в един и същи период от време, това щяло ясно да показва, че краят е близо. Единствено Бащата знаел точния ден и час, в който голямото бедствие ще започне. Затова Исус подканил учениците си: „Останете будни, защото не знаете кога ще дойде определеното време.“ (Марко 13:33)

Основано на Матей, 24 и 25 глава; Марко, 13 глава; Лука, 21 глава.

^ абз. 14 За повече информация относно пророчеството, което Исус дал, виж гл. 9 от книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.