Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 18 ЧАСТ

Исус върши чудеса

Исус върши чудеса

Чрез чудесата, които върши, Исус показва как ще използва силата си, когато управлява като Цар

БОГ дал на Исус силата да прави неща, които не били по силите на другите хора. Исус извършил много чудеса, и то често пред очите на цели множества. Тези чудеса показвали, че той има власт над различни врагове и трудности, които несъвършените хора никога не са успявали да победят трайно. Нека да разгледаме някои от тях.

Глад. При първото си чудо Исус превърнал водата в качествено вино. При два други случая той нахранил гладни многохилядни множества само с няколко хляба и няколко риби. И в двата случая имало предостатъчно храна за всички.

Болести. Исус изцелявал хора, които страдали от „всякакви болести и всякакви недъзи“. (Матей 4:23) Той лекувал слепи, глухи, прокажени, епилептици, куци и недъгави. Нямало болест, която той да не може да излекува.

Природни бедствия. Веднъж когато Исус и учениците му пътували с лодка по Галилейското езеро, се разразила силна буря. Учениците му много се изплашили. Но Исус само погледнал бурята и казал: „Тихо! Спри!“ Изведнъж настъпила голяма тишина. (Марко 4:37–39) При друг случай той ходил по водата по време на една страховита буря. (Матей 14:24–33)

Зли духове. Злите духове са много по–силни от хората. Затова мнозина не могат да се освободят от влиянието на тези зли врагове на Бога. Исус обаче при много случаи нареждал на такива духове да излязат от даден човек и те повече нямали власт над своята жертва. Исус не се страхувал от тях. Точно обратното — злите духове се страхували от него, защото знаели, че Исус има власт над тях.

Смърт. Смъртта уместно е наречена „последният враг“ и никой човек не може да я надвие. (1 Коринтяни 15:26) Исус обаче възкресявал мъртви. Той зарадвал една вдовица, като възкресил сина ѝ, а при друг случай събрал отново скърбящи родители с тяхната дъщеря, която била починала. Забележителен е случаят, в който Исус възкресил своя скъп приятел Лазар пред множество жалеещи хора, макар че мъжът бил мъртъв от почти четири дни! Дори най–заклетите врагове на Исус не отрекли, че той извършил това чудо. (Йоан 11:38–48; 12:9–11)

Защо Исус вършел тези чудеса? Нима хората, на които помагал, в крайна сметка не умрели? Това е така, но от чудесата на Исус има трайна полза, защото те показали, че всички вълнуващи пророчества относно управлението на Месията са основани на факти. Няма съмнение, че назначеният от Бога Цар може да премахне глада, болестите, природните бедствия, злите духове и дори смъртта. Той вече е показал, че има силата от Бога да направи това.

Основано на Матей, Марко, Лука и Йоан.