Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 13 ЧАСТ

Добри и лоши царе

Добри и лоши царе

Царството Израил бива разделено. През вековете над израилтяните управляват много царе, като повечето от тях не са верни на Йехова. Вавилонците унищожават Йерусалим

ТОЧНО както бил предсказал Йехова, след като Соломон се отвърнал от истинското поклонение, царството Израил било разделено. Неговият син Ровоам, който се възкачил на престола, бил жесток владетел. Затова десет от израилевите племена се разбунтували и образували северното царство Израил. Две племена останали лоялни спрямо царя, който седял на Давидовия престол в Йерусалим, и образували южното царство Юда.

И в двете царства имало много проблеми, което се дължало най–вече на поведението на неверните и непослушни царе. В северното царство Израил положението било по–сериозно, защото още от самото начало царете там не подкрепяли истинското поклонение. Въпреки че пророци като Илия и Елисей вършели различни чудеса и дори възкресявали мъртви, жителите на северното царство продължавали да вършат зли дела. Накрая Бог позволил на асирийците да унищожат това царство.

Царството Юда просъществувало с малко над един век повече, но и то понесло наказание от Бога. Само няколко царе откликнали на предупрежденията, отправяни от Божиите пророци, и се опитали да помогнат на народа да се върне при Йехова. Един от тези царе бил Йосия, който предприел действия, за да изчисти Юда от фалшивото поклонение и да възстанови храма на Йехова. Когато негови служители намерили оригинален ръкопис на Божия закон, даден чрез Моисей, Йосия бил подтикнат да увеличи усилията си във връзка с това начинание.

За съжаление царете, които дошли на власт след Йосия, не последвали добрия му пример. Затова Йехова позволил на вавилонците да завладеят Юда, като унищожат Йерусалим и храма. Оцелелите от юдеите били взети в плен във Вавилон. Бог предсказал, че те щели да останат там седемдесет години. През това време Юда щяла да остане пуста, докато народът не бъдел освободен, така че да може да се върне в родината си.

Но до появата на обещания Спасител, или Месията, на престола вече нямало да има царе от родословната линия на Давид. Управлението на повечето царе, които седели на Давидовия престол, доказало, че несъвършените хора не са способни да властват над други хора. Единствено Месията е способен да прави това. Ето защо Йехова казал на последния цар от Давидовия род: „Свали короната! ... Тя няма да бъде ничия, докато не дойде онзи, който има законното право на нея, и на него ще я дам.“ (Езекиил 21:26, 27)

Основано на 3 Царе; 4 Царе; 2 Летописи, 10–36 глава; Йеремия 25:8–11.